Installera med en Admin Image

Denna guide är en fortsättning på guiden hur vi skapar en Admin Image, den hittar vi här: https://solide.se/guide/admin-image-hur-skapar-jag-en-ny/

När skapandet av Admin Imagen är klar får vi chansen att anpassa den när vi klickar på Customize Image..

Vi är då i anpassningsläget, se bild nedan. OBS! Denna del är om vi har en flytande SOLIDWORKS, liceser som börjar på 9010 eller 0010. För fasta SOLIDWORKS licenser så behöver vi göra några steg till, det tar vi upp på slutet.

Vi behöver inte anpassa något om vi inte vill eller behöver, i så fall, klickar vi på OK.

Vill vi däremot göra ändringar, klickar vi på Change knappen uppe till höger.
Då hamnar vi i det här läget:

Här kan vi t.ex. ändra serienummer, välja vilka programdelar som ska installeras och annat. Det finns mer om vi skrollar ner i fönstret. När vi är nöjda med ändringarna klickar vi på Change knappen igen för att komma tillbaka till föregående läge.

Tips! Vill vi veta mer så kan vi klicka på Help för att få veta mer om Admin Image Option Editorn och vad allt betyder.

Om vi inte ska göra några andra anpassningar klicka vi på OK och sedan delar ut mappen som imagen skapades i.

För att starta installationen går man till den utdelade mappen och kör filen StartSWInstall.hta, då öppnas en webbsida där vi klickar på Install SOLIDWORKS product now knappen.

Det finns några knappar vi kan klicka på för att kunna göra en ännu mer anpassad installation.

Lägga till flera datorer

Om vi klickar på den vänstra ikonen så kan vi lägga till datorer. När vi klicka på den dyker deta fönster upp:

Här kan vi skriva in datornamnet och sedan klicka på OK. Vill vi lägga till flera datorer klickar vi på knappen Add Multiple Machines.

Anpassa datorers installation

När vi kommer tillbaka ser vi att det nu finns en rad med ett datornamn.

Markerar vi den så ser vi att den använder Global Settings. Alla datorer som kör Admin Imagen använder Global Settings, om vi inte ser till att en specifik dator ska ha andra inställningar. För att ändra den, klicka på datornamnet och sedan på Change.

Då kan vi göra anpassningar för just den datorn.

I detta exempel vill vi inte att Composer och Visualize ska installeras på den datorn. Klicka på Change för att gå ur ändringsläget.

Då ser vi att den datorn använder de globala inställningarna förutom Composer och Visualize som syns under Software to Install.

Är vi nöjda klicka vi på OK. När den datorn startar installationen så kommer inte Composer och Visualize att installeras. På alla andra datorer så kommer de att installeras.

Vad behöver vi göra mer om vi har fasta SOLIDWORKS serienummer?

Om vi har fasta SOLIDWORKS serienummer så behöver vi tilldela dem till specifika datorer. Lägg till datorerna enligt exemplet ovan, exemplet ovan så ändra vi bara vilka programvaror som ska installeras.

För att ändra licensnumret markera datorn i listan och klicka sedan på Change.

Skriv in serienumret datorn ska använda och klicka sedan på Change för att gå ur editeringsläget.

Då kommer vi se att datorn har ett specifikt serienummer tilldelat.

Gör detta på de andra datorerna i listan.

Är vi nöjda klickar vi på OK. Och när de datorerna kör igång installationen kommer de att använde de tilldelade serienumrena.