Återanvända inställningar i DraftSight

Ifall man exempelvis ska uppdatera DraftSight eller kanske installera DraftSight på en ny dator så kan det vara bra att känna till att man kan spara ut sina inställningar, för att sedan ladda in dem på nytt.

Det finns lite olika sätt att gå tillväga. I den här guiden beskriver vi först hur man gör efter en uppdatering av DraftSight. Sedan går vi även igenom hur man kan exportera inställningarna för att sedan importera dem på en annan dator.

Såhär går du tillväga för att importera inställningar efter en uppdatering av DraftSight:

 1. Öppna upp DraftSight.
 2. Skriv in kommandot Migration och klicka på Enter.
 3. Svara Yes på frågan Migrated settings will be updated after the program is restarted. Do you want to continue?
 4. Stäng ner DraftSight, för att sedan starta upp det på nytt. Du kommer då att mötas av rutan Migration Assistance.
 5. Under Migrate settings from, välj vilken tidigare version av DraftSight som varit installerad på datorn innan som du vill importera inställningar ifrån.
 6. Ställ in ifall du vill ändra för den aktuella profilen eller för alla profiler, samt bocka i vilka inställningar som ska importeras. Klicka sedan på OK.

 

Såhär exporterar du dina inställningar, för att kunna importera dem på en annan dator:

 1. Öppna upp DraftSight.
 2. Öppna upp Options genom att:
  1. Klicka på DraftSight-symbolen i övre, vänstra hörnet och klicka på Options.
  2. Gå till Manage > Customization > Options .
  3. Skriv in kommandot Options och klicka på Enter.
 3. Gå till Profiles och markera den profil vars inställningar du önskar exportera ut. Klicka på Export…  Filen sparas då ut som en .xml-fil som antingen kan sparas som en backup-kopia eller flyttas över till en ny dator.
 4. För att sedan ladda in inställningarna igen, gå åter igen till Profiles under Options och klicka på Import… Leta upp .xml-filen och ladda in den.
 5. Klicka på OK.