Installera 3DEXPERIENCE add-in’et

För att kunna jobba med 3DEXPERIENCE och kopplingen mot SOLIDWORKS behöver du rollerna:

  • 3DSwymer
  • Collaborative Industry Innovator
  • Collaborative Designer for SOLIDWORKS

I rollen Collaborative Designer for SOLIDWORKS så ingår applikation Designer for SOLIDWORKS. Det är det verktyg som skapar en bro mellan 3DEXPERIENCE Platform och SOLIDWORKS. Med hjälp av applikationen installerar du en add-in i SOLIDWORKS, varifrån du har möjlighet att hantera dina filer och direkt spara till eller hämta filer ifrån 3DEXPERIENCE Platform.

Så här går du tillväga för att installera 3DEXPERIENCE add-in’en:

  1. Försäkra dig om att du har tillgång till rollerna 3DSwymmer, Collaborative Industry Innovator och Collaborative Designer for SOLIDWORKS.
  2. Logga in i 3DEXPERIENCE Platform, öppna upp menyn under Kompassen och leta dig fram till applikationen Designer for SOLIDWORKS
  3. Klicka på pilen bredvid applikationsnamnet och sedan på Install Now och sedan på Install All Roles Containing Design with SOLIDWORKS för att starta installationen.
  4. Ifall detta är den första applikationen som du installerar lokalt på datorn så kommer först 3DEXPERIENCE Launcher att installeras. Det är sedan via den som 3DEXPERIENCE add-in’en installeras. Klicka på Next för att navigera mellan de olika stegen i installationen, för att sedan slutligen klicka på Install.
  5. När installationen är genomförd så kommer add-in’en att dyka upp i Task Pane i SOLIDWORKS, vid namn 3DEXPERIENCE. Logga in och kör igång!