Installera DraftSight

Om vi önskar att installera en produkt utan att använda oss av SOLIDWORKS Installation Manager kan vi göra det på följande sätt.

DraftSight

Vi börjar med att gå in på DraftSights hemsida: https://www.draftsight.com
Här finns förutom mycket information kring produkterna även möjlighet att ladda ner installationsfiler för önskad variant/version. Under ”Support” väljer vi ”Download”. Därefter väljer vi önskad plattform (Windows i detta exempel).
Vi godkänner licensavtalet och startar nedladdningen ”Accept and download”.

När filhämtningen är slutförd kan vi starta installationsfilen. Denna bör vi komma åt direkt från webläsarens fönster eller i mappen ”Downloads” i utforskaren (Windows). När vi kör filen packas först installationspaketet upp och därefter startas DraftSight Installation Wizard. Här får vi välja vilken typ av installation vi önskar. I detta exempel väljer vi ”SolidNetWork License (SNL)” och trycker sedan ”Next”. Vi behöver sedan tala om portnummer och servernamn så att programmet kommer åt vår flytande licens för detta exempel. Denna information är ibland redan ifylld.
Sedan trycker vi ”Next”.

Därefter godkänner vi licensavtalet och trycker ”Install”. Då startar installationen och när processen är klar får vi en bekräftelse på att installationen har gått bra.

Efter att vi trycker på ”Finish” startar DraftSight automatiskt. Annars finner vi det antingen på Skrivbordet eller i Start menyn / Dassault Systemes / DraftSight.

Beroende på vilken typ av licens, system eller om ”SolidNetWork License Manager” saknas kan vi behöva ta oss till en mer detaljerad nivå av vägledning. Detta finner vi under ”Support” på DraftSights egna hemsida. https://www.draftsight.com/support/home
Vi finner här ett antal guider under ”Administrative Guides”.