Installera SOLIDWORKS med en nätverkslicens

SOLIDWORKS Nätverkslicenser är den vanligaste licensformen bland medelstora till stora företag samt hos lärosäten. Det innebär att organisationen har en licensserver som värd för sina SOLIDWORKS-licenser som klientdatorer som har kontakt med servern får tillgång till.

Det är viktigt att SOLIDWORKS-versionen på serverdatorn är samma som eller nyare än versionen på klientdatorerna. När en ny version ska implementeras är det därför nödvändigt att serverdatorn uppdateras före klientdatorerna, annars kommer klienterna inte åt sina licenser. För uppgradering se denna guide.

 Installation på serverdator

 1. Ladda ner en Installation Manager av den version ni ska använda från SOLIDWORKS Downloads, zippa upp och kör igång den på serverdatorn.
 2. SOLIDWORKS installation Manager öppnas och ni bockar i Install Server Components samt Install SolidNetwork License Manager. Välj Sedan Next.
 3. Skriv sedan in licensnumret, och specificera var licenshanteraren ska installeras, gå sedan vidare till nästa del.
 4. När du kommer till Summary page klickar du i I accept the terms of the SOLIDWORKS License agreement. Välj sedan Install Now. När installationen gått klart ska licensservern aktiveras.

  Aktivera Licensserver

  1. Starta SolidNetWork License Manager genom att i Windows gå till Start > SOLIDWORKS Tools 20XX> SolidNetWork License Manager Server.
  2. När den startas blir du ombedd att aktivera, klicka då på Yes.
  3. På sidan som kallas SolidNetwork License Server Information – bocka i A firewall is in use on this server. Fyll även i Computer Name och Port number (default 25734). Vendor Daemon Port Number är default 25735. OBS! Båda dessa portar måste vara öppna för både in- och utgående trafik i brandväggen på server- och klientdatorer. Välj sedan Next.
  4. Du kommer nu till sidan Activate/Deactivate Your SOLIDWORKS Product. Här kan du välja att lägga till fler nätverkslicensnummer (om ni har sådana) genom att klicka på Add och skriva in dem, använd ett kommatecken mellan dem. Därefter väljer du aktivering över internet (vanligast) eller via e-mail*. Fyll sedan i en mailadress och klicka Next för att aktivera.

  *Väljer du aktivering via e-mail behöver du spara ut en request-file som ska mejlas till activation@solidworks.com , därefter får du en response-file som ska öppnas på serverdatorn.

  1. Du bör nu se en bekräftelse på lyckad aktivering, då väljer du Finish.

   Installation på klientdator

  Förberedelser: Du behöver vara inloggad med admin-rättigheter på klientdatorn samt veta serverdatorns namn.

  1. Använd samma Installation manager som ovan och kör igång den.
  2. På första sidan väljer du Install on this computer sedan Next.
  3. Därefter fyller du i ditt/dina serienummer, välj sedan Next.
  4. Efter serienumret kommer du till sidan Summary. Här kan du kolla igenom/ev. ändra vilka produkter som ska installeras, installations- och nedladdningsalternativ med mera. När detta är inställt enligt önskemål, acceptera licensavtalet och klicka på Install now.
  5. Du blir nu ombedd att skriva in portnamn (default 25734) följt av @serverdatorns namn. Ex; 25734@servernamn.
  6. Klicka OK och nedladdning/installation går igång! Till sist får du en bekräftelse på att installationen är klar och då väljer du Finish.