Installera SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation finns i tre varianter, Standard, Professional, och Premium – se jämförelse HÄR. SOLIDWORKS Simulation ingår inte i köpet av SOLIDWORKS, däremot behövs minst SOLIDWORKS Standard för att kunna köra SOLIDWORKS Simulation.

Lägga till Simulation i befintlig SOLIDWORKS-installation

I Windows, gå till Kontrollpanelen\Program\Program och funktioner, leta upp din SOLIDWORKS-installation i listan, högerklicka på den och välj ändra/modify. Då öppnas Installation Managern upp och du får välja Modify igen. Lägg därefter till serienumret på samma sätt som i bilden nedan. Fullfölj sedan stegen tills modifieringen gått klart!

Ny installation

När du hämtat hem Installation Managern behöver du först zippa upp och sedan starta den.

På första sidan väljer du ”Install on this computer” sedan ”Next”.

På nästa sida expanderar du rubriken Simulation och bockar i SOLIDWORKS Simulation, skriver i serienumret. Under 3D Design behöver SOLIDWORKS också bockas i, sen klicka på ”Next”.

Gå sedan vidare tills du kommer till Summary Page där du får godkänna licensavtalet och klicka på Install now för att påbörja själva installationen.

När installationen är klar visas Installation Complete – då kan du stänga ner Installation Managern och öppna SOLIDWORKS.

Aktivera add-in

För att komma igång med SOLIDWORKS Simulation måste licensen och Add-in aktiveras. Om ny installation utförts kommer alternativet att aktivera SOLIDWORKS Simulation licensen komma upp när man öppnar SOLIDWORKS första gången. Om SOLIDWORKS Simulation lades till i befintlig SOLIDWORKS-installation kommer Activation Manager dyka upp när Add-in aktiveras.

Klicka på pilen bredvid options kugghjulet i SOLIDWORKS och välj Add-ins. Bocka i SOLIDWORKS Simulation och stäng genom att klicka på OK.

För att komma igång med simulering öppna en part eller sammanställning. Gå till fliken SOLIDWORKS Add-Ins och klicka på SOLIDWORDS Simulation. En ny flik och meny som heter Simulation ska dyka upp. Från fliken kan en ny studie startas.