Installera en PDM-klient

För att kunna logga in och använda PDM Standard eller PDM Professional behöver en PDM-klient vara installerad på datorn. Detta är helt enkelt en programvara som används på den enskilda datorn och står i kontakt med servern. Det finns flera sätt att installera din PDM-klient. Nedan tar vi upp hur man lägger till en PDM-klient när en SOLIDWORKS-produkt redan är installerad på datorn eller fallet då man bara ska installera PDM-klient utan andra SOLIDWORKS-produkter. PDM-klienten kan självklart installeras samtidigt som man installerar andra SOLIDWORKS-produkter. Bocka helt enkelt i PDM-klienten när installationen görs och se nedan för vilka val som bör göras för just PDM-klienten.

 

Alternativ 1: SOLIDWORKS är redan installerat på datorn – vi ska lägga till PDM-klienten

Om vi redan har SOLIDWORKS installerat, går vi till programmet från Kontrollpanelen > Program och funktioner, högerklickar och väljer ”Ändra…”

Under Product Selection bockar vi i SOLIDWORKS PDM Client. Läs vidare längre ner på denna sida och fortsätt med de val man kan göra kring klienttyp…

steg ett i att installera en PDM-klient

Alternativ 2: Bara PDM-klient ska installeras på datorn

Vi laddar ner Installation Manager från vårt Customer Portal-konto och kör i gång Installation Manager. På välkomstsidan väljer vi “Install on this computer” eller ”Download and Share all files. […]” för att ladda ner installationsfilerna och installera senare.

Steg två i att installera en PDM-klient

I detta fall installerar vi bara PDM klient så vi klickar direkt på Next.

(Markera SOLIDWORKS och ange licensnummer under 3D Design endast om SOLIDWORKS CAD ska installeras samtidigt.)

välj serienummer

Vi blir uppmanade att vi inte har fyllt i serienumret och det är ok, så vi klickar bara på OK och sedan på Next.

varningsmeddelande visas om serienummer ej är ifyllt

Nu kan vi välja SOLIDWORKS PDM Client och sedan vidare på Next.

välj vilken produkt du vill installera eller ändra

Till höger om menyn SOLIDWORKS PDM Options klickar vi på Change.

PDM klienten ska visas och välj ändra

Nu väljer vi vår PDM-produkt, SOLIDWORKS PDM Standard eller PDM Professional, samt typ av klient, PDM CAD Editor, PDM Contributor eller PDM Viewer. Vi går tillbaka sedan via Back to Summary.

Observera att klienten måste vara av samma typ som servern, så är Servern PDM Professional måste även klientinstallationen vara det.

Om man använder SOLIDWORKS CAD ska man installera klienttypen PDM CAD Editor. Andra användare ska välja Contributor (kan spara in nya filer, t ex specifikationer eller rapporter) eller Viewer.

välj din PDM produkt

Klicka på I accept the terms of the SOLIDWORKS och sedan på Download and install.

När installationen är klar, gå gärna med i “Customer Experience Improvement Program” genom att klicka i Yes, I want to join och klicka sedan på Finish.

Sätt upp en valvvy

Nu måste vi ansluta till valvet för att kunna jobba i det!

Leta upp View Setup som finns i Windows-menyn under SOLIDWORKS PDM. Sedan följer vi stegen enligt nedan:

Vi påbörjar anslutningen genom att klicka på Next.

Om servern inte dyker upp i listan kan vi lägga till med Add… och skriva servernamnet, se exempel i bilden.

Markera sedan den server du vill ansluta dig till och klicka på Next.

Välj det PDM valv du vill ansluta dig till och klicka vidare på Next.

Välj var valv-vyn ska skapas på datorn. I de flesta fall är det ett bra alternativ att välja att skapa den lokala valv-vyn bara i sin egen profil på datorn. Välj i sånt fall Only for me.

I vissa fall är det lämpligt att göra valv-vyn för samtliga användare på datorn. Välj i sånt fall For all users ….. . Observera att detta kräver administratörsrättigheter på datorn. Klicka sedan på Next.

(Om valvvyn läggs upp på en terminalserver eller liknande behöver varje användare en unik sökväg till valvvyn. Lämplig plats kan då vara i My Documents.)

Klicka Finish

Därefter letar vi upp valvet (under C:\ om grundinställningen behölls, vilket oftast är bäst) och dubbelklickar för att logga in med samma användarnamn och lösen som vår Windows-profil eller med ett separat PDM användarkonto (beror på hur PDM-systemet är konfigurerat). Nu är vi helt klara med vår installation av PDM klienten.