Lägga till egenskaper i en cut list

Att lägga till egenskaper i en cut list fungerar inte riktigt på samma sätt som för en BOM-tabell. En BOM-tabell används, som bekant, typiskt för att visa innehållet i en sammanställning. Det som visas i tabellen är alltså information kopplad till de ingående filerna, med andra ord, filegenskaper (File Properties).

En cut list är annorlunda då den visar information kopplad till kropparna i en multibody part.  Precis som för en BOM-tabell följer vissa egenskaper alltid med i en cut list, så som numrering (ITEM NO.) och antal (QTY.). Sedan går det att lägga till skräddarsydda egenskaper (Custom Properties). Dessa läggs dock inte till på samma sätt som filegenskaper i en BOM-tabell, utan kopplas till de olika cut list items (kropparna). Proceduren för att lägga till nya egenskaper i tabellen på ritningen ser också lite annorlunda ut jämfört med i en BOM-tabell.

 

Egenskaper som ofta används kan vara behändigt att spara i en mall. Det går att spara egenskaper i en weldment-profil (en library feature file), alternativt i dokumentmallar. För att läsa mer om hur egenskaper sparas i dokumentmallar, se ett av våra tidigare blogginlägg: https://solide.se/blogg/custom-properties-for-cutlist-items/