Företagslogga på ritning

Det är vanligt att det i ritningar finns med en företagslogga i ritningshuvudet. Loggan läggs vanligtvis in som en bild (eller ett objekt) i Sheet Format-läget, för att minska risken att bilden flyttar på sig när man arbetar med ritningen.

Så här går du tillväga:

1. Gå in i editeringsläget för Sheet Format genom att exempelvis gå till fliken Sheet Format i CommandManager’n och klicka på Edit Sheet Format.

2. Gå till Insert > Picture

3. Leta upp den bild du vill använda och klicka på Open

4. Ta hjälp av PropertyManagern eller klicka och dra i hörnen av din logotyp för att få den storlek du vill ha.

5. Dra logotypen till rätt position (alternativt fyll position i X- och Y-led i PropertyManagern)

6. Godkänn storlek och position genom att klicka på gröna bocken.

 

Loggan är på plats. Se till att spara ändringarna i Sheet Format-mallen, ifall tanken är att bilden ska ligga kvar och användas i alla kommande ritningar.

Mer information kring hur du lägger till en logotyp i en ritning hittar du här, ifall du vill läsa mer om alternativa metoder eller vilka olika filtyper du kan använda.