A newer version of this application is already installed

Bakgrund & symptom

I och med SOLIDWORKS 2021 SP2 kom en förändring i Visual Basic for Applications (VBA), version 7.1. Den innebär att de kunder som har installerat ovan nämnda SOLIDWORKS-version (eller senare) och sedan vill uppdatera, ändra eller installera en äldre version får ett felmeddelande som lyder: “A newer version of this application is already installed”.

De tidigare versionerna av Installation Managers kommer inte känna igen VBA 7.1 och installationen/ändringen kommer blockas.

Lösning

Ett sätt som har visat sig fungera bra är;

1.Välj Continue Installation när varningsmeddelandet ovan dyker upp.

2. Välj därefter OK, då kommer du till sidan för Installation Errors. Där finner du att en del av VBA-installationen var Unsuccessful och att det finns två delar som är Not yet attempted.

3. Klicka då på Resume och installationen återupptas.

4. Varningsmeddelandet dyker då upp igen och du gör om steg 1-3 igen. Nu är det bara en del som är Not yet attempted.

4. Upprepa sedan steg 1-3 ytterligare en gång. Efter detta bör installationen fortlöpa som vanligt.

 

Ifall metoden ovan ej skulle fungera behöver vi först avinstallera VBA 7.1. Sedan kan vi göra den ändring/installation vi tänkt och slutligen gör vi en reparation (repair) av den nyaste SOLIDWORKS-versionen som är installerad på datorn för att återställa VBA 7.1.

Det finns ett script för avinstallation som kan fås av oss på supporten (08-758 44 48) eller så  finns möjlighet att hämta hem det själv genom att logga in på Knowledge Base och söka efter S-078838.

Instruktioner för en repair finns HÄR.