Hur man konfigurerar en dator att utföra PDM-Tasks

Funktionen PDM Tasks låter dig konfigurera, köra och övervaka automatiserade uppgifter t ex. PDF generering av ritningar och utskrifter som du normalt skulle utföra manuellt.

När man konfigurerar SOLIDWORKS PDM är det lätt att missa stegen att konfigurera datorer att utföra Tasks.

Konfigurerar din dator att vara en Task-värd.

Högerklicka på PDM ikonen i det högra hörnet vid klockan. Klicka sedan på ”Task Host Configuration”.

Välj valv i listan File Vault som du vill tillåta för exekvering av tasks. Markera i kryssrutan under kolumnen Permit. Upprepa detta steg på de datorer där tasks ska exekveras på.

I PDM Administration Tool kan du editera hur tasks ska utföras.

På någon dator där SOLIDWORKS PDM är installerad starta PDM Administration Tool och logga in som Admin. Under tasks dubbelklicka på tasken som ska konfigureras. I detta exempel heter den ”Convert to PDF”.

Under Execution Method markera de datorerna som tillåts att utföra tasks. Välj något alternativ på hur tasks ska utföras:

  1. Låta systemet välja dator
  2. Låta användare välja dator som ska utföra uppgiften
  3. Exekvera på den datorn där tasken utförs.

Tasken är nu konfigurerad att utföra uppgifter på den specifika datorn.

Notera att det går att ha en central dator som exempel skapar alla PDF:er, step-filer, eDrawings eller andra exportformat. Om ni är många kan detta vara en bra lösning.