Migrera SOLIDWORKS-filer till 3DEXPERIENCE Platform

För att kunna jobba med 3DEXPERIENCE och kopplingen mot SOLIDWORKS behöver du rollerna:

  1. Öppna SOLIDWORKS och se till att add-in’et 3DEXPERIENCE är aktivt.

2. Under Tools hittar du Batch Save to 3DEXPERIENCE.

3. Det kan vara en bra idé att köra File Preparation Assistant.

4. Tryck på Add Folder för att välja från vilken/vilka mappar allt ska sparas i 3DEXPERIENCE.
Du kan välja flera mappar och allt i mapparna följer med i sparningen.

5. Du kan direkt välja vilken Bookmark mapp alla filer kommer att länkas till i 3DEXPERIENCE, se bild nedan. Det kan även göras senare i 3DEXPERIENCE.

6. Sen väljer du om du vill inkludera referensfiler.

7. Påbörja processen med Save.

8. För att ritningar ska följa med när du sparar måste de ligga i någon av mapparna du valt i Add Folder. Include referenced files tar med parter/assemblies, men ej ritningar som ligger på andra ställen.

9. 3DEXPERIENCE tittar på hela sökvägen för att avgöra om en fil är unik eller inte. Därför är det att rekommendera att EN användare sparar in allt ert data till plattformen.