Skapa balkprofiler

Om du vill skapa en ny balkprofil för att kunna använda i Weldments eller Structure System, så finns det två olika sätt att gå till väga. I de flesta fall, skapas en typ av profil där måtten konfigureras till olika storlekar på profil. Det går också bra att spara varje storlek som en egen fil.

Det första steget är att rita din balkprofil i en skiss. Detta steg görs oavsett vilken metod du sedan använder för att spara olika storlekar på balken. Tänk på vart du placerar origo, då det är origo som kommer att positionera balken när den infogas. Det går självklart att ändra position på profilen i efterhand, men om origo är placerat på ett lämpligt ställe kan arbetet effektiviseras.

Om du vill använda dig av konfigurationer, är nästa steg att skapa konfigurationer som motsvarar olika storlekar på balkprofilen. Döp konfigurationerna till något lämpligt, då detta kommer att synas i listan för storlek på balk. Nedan visas ett exempel på en L-profil med sex olika konfigurationer och storlekar.

 

När alla konfigurationer är klara, är det dags att spara profilen. Viktigt här, är att först markera skissen i designträdet innan profilen sparas. Använd Spara Som och spara filen som en Library Feature Part (.sldlfp). Filens namn kommer att synas i listan för vilken typ av balk som ska infogas. I exemplet ovan, döps filen lämpligen till L-profile. När filen är sparad som en Library Feature Part, ändras symbolen för parten samt för skissen i designträdet, se bild nedan. Nu är profilen redo att användas.

 

Det andra alternativet på hur nya balkprofiler skapas, är att spara en fil för varje storlek på balk. Processen ser likadan ut som ovan förutom skapandet av konfigurationer. Istället sparar du en fil för varje storlek och döper då filen till ett lämpligt namn som kommunicerar storleken.

Det som kan vara lite klurigt när egna balkprofiler skapas, eller om existerande profiler ska importeras i SOLIDWORKS, är hur sökvägen pekas ut för dessa. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, för det är viktigt hur mapparna skapas, och metoden skiljer sig beroende på om konfigurationer används eller inte.

För att peka ut en sökväg till balkprofiler, går du till Options, System Options, File Locations och Weldment Profiles. I exemplet ovan har en mapp pekats ut som heter Egna Profiler. I denna mapp ligger en mapp som heter Custom Profiles, vilket är det som syns i listan för vilken standard på balk som ska användas. Om konfigurationer används som i exemplet ovan, kan då filerna placeras i denna mapp. Alltså placeras L-Profile i mappen Custom Profiles. Se bild nedan för förtydligande av mappstrukturen.

 

 

Om varje storlek på balk istället har sparats som separata filer, behövs ännu en mapp. Istället för att döpa filen till L-profile, så kan den extra mappen döpas till L-profile, och i den mappen läggs alla filer som är döpta efter storlek på balk. Se bild nedan för förtydligande av mappstrukturen.

 

 

Denna mappstruktur är viktig att följa för att balkprofilerna ska dyka upp i Weldments eller Structure System. Bilden nedan visar hur resultatet blev i SOLIDWORKS med den inlagda balkprofilen från exemplet ovan.