Spegling av plåt

I sammanställningar finns ett alternativ i Mirror funktionen som heter Oppposite Hand. Med Oppposite Hand kommer komponenterna valda i Mirror att få en speglad partkomponent. Dessa speglade komponenter går sen att spara ut som egna dokument.

På partnivå finns inte samma alternativ i Mirror funktionen. Därmed för att till exempel skapa en Opposite Hand på en plåt är det en annan väg man behöver ta. För att skapa en Opposite Hand på en plåt markera den yta eller plan som du vill spegla mot, gå till Insert och välj Mirror Part.

Därefter ska ett nytt partdokument öppnas och en meny med alternativ för vad som ska importeras in i modellen. Under kategorin Transfer väljer man vad som ska föras med från originalmodellen. Under Link kan man välja om man vill bryta länken till originalmodellen. Har man visuella aspekter på sin originalmodel såsom färg, bakgrund, ytfinish, etc. kan man föra över även detta till speglade modellen i Visual Properties.

Tryck sedan på ok och spara modellen. Denna process är densamma för alla typer av partdokument.