Skapa en sprängskiss

Sprängskisser ger dig möjligheten att se alla komponenter av en sammanställning. Vi får därför frågan ibland från kunder hur man gör en sådan. Denna videoguide går kort igenom det mest fundamentala med sprängskisser.

För mer om sprängskisser har vi en grundkurs inom SOLIDWORKS CAD som går igenom sprängskisser mer grundligt, samt om spränglinjer, och hur man kan inkludera en sprängskiss i en ritning.