Spara inställningar med hjälp av mallar

Innan vi går in på hur vi sparar inställningar med hjälp av mallar,  måste vi veta vad som sparas var.

I SOLIDWORKS så finns det två flikar när man går till Tools > Options.

Som vi ser finns det två vägar att öppna Options.

Den första är System Options, inställningarna där är för själva programmet oavsett om vi har en fil öppen eller inte.
Den andra fliken, som heter Document Properties, dyker upp när vi har en fil öppen. Vi tittar härnest på de olika flikarna.

System Options

Denna flik är som sagt inställningar för programmet. Som vi ser i bilden så finns det många inställningar vi kan konfigurera.
Dessa inställningar sparar vi inte i en mall, utan vi får använda ett program som heter SOLIDWORKS Settings Wizard 20xx. I det programmet kan vi spara ut System Options och annat som vi anpassat via Customize. T.ex. tangentbordsmappningar, t.ex. trycker vi på “r” så öppnas Recent Files dialogen. det finns andra anpassningar vi kan ha gjort.

Document Properties

Det som finns på fliken Document Properties är det vi kan spara i en mall. Det finns mallar för part, sammanställning och ritning. Inställningar för dessa är lika förutom att det finns lite olika val vi kan påverka. Se bilden nedan.

Nu ska vi titta närmare på hur man skapar och sparar de olika mallarna.

Det finns en bloggartikel som beskriver vilka inställningar som sparas i mallarna: https://solide.se/blogg/vilka-installningar-sparas-i-vilken-solidworks-mall/

Part

Vi börjar med partmallen. Efter vi installerat SOLIDWORKS första gången skapas det mallar när vi första gången startar en Part. Vi får då frågan vilket enhetssystem vi vill ha, ISO och MMGS i denna del av världen. Efter valet så öppnas en ny tom part. Det är nu vi kan göra ändringar i Document Properties. Om vi ändrar något under Drafting Standard så kommer  Overall drafting standard att ändras från ISO till ISO-Modified. När vi är klara med våra inställningar är det dags att spara detta som en mall.
Detta gör vi genom klicka på File > Save As och under som filtyp välja Part Templates (*.prtdot). Ge filen ett passande namn och spara sedan filen på en passande plats. Denna plats pekar vi ut i System Options > File Locations > Document templates.

Nu är vår nya mall klar att användas när vi skapar nya parter.

Sammanställning

Vi gör på liknande sätt som när vi skapade partmallen men denna gång startar vi en ny sammanställning i stället. Troligen så kommer programmet att vara i läget att lägga till nya delar, det är bara att gå ur det, vi ska inte lägga in något.
Efter att vi gjort de inställningar vi vill ha i Document Properties är det dags att spara mallen. Detta gör vi på samma sätt som för parten, men vi väljer filtypen Assembly Templates (*.asmdot). Ge templaten ett passande namn och spara, gärna på samma ställe som partmallen så är det enkelt att starta en ny sammanställning.

Ritning

Än en gång gör vi på samma sätt som för de andra mallarna, starta en ny ritning. Ritningsmallen kan innehålla en ritram eller inte. SOLIDWORKS skapar en tom ritningsmall och några ritramar vid installationen. När vi ska skapa våra egna ritningsmallar behöver vi bestämma oss för om vi vill ha ritramen i mallen eller inte. Om vi har ritramen i mallen måste vi skapa en ritningsmall för varje storlek vi vill ha.

T.ex. om vi vill ha A2, A3, A4 så behöver vi skapa och spara tre olika ritningsmallar. Om vi inte har några ritramar i mallen så behöver vi bara spara mallen. Efter det så behöver vi skapa ritramar för de olika storlekar vi vill ha. Oavsett vilken väg vi väljer så måste vi spara dokumentmallen och ritramarna oavsett om mallen innehåller ritramen.

För att spara ritningsmallen så gör vi Save As som tidigare och väljer filtypen Drawing Template (*.drwdot) och ger den ett passande namn. För ritningsmallar som innehåller ritramar är det en bra idé att ha storleken i filnamnet, t.ex A3-minmall.

För att spara ritramen så gör vi det genom att klicka på File > Save Sheet Format… och ge filen ett passande namn, ge den t.ex. samma namn som dokumenttemplaten.
Dessa filer sparar vi på samma ställe som de andra.