Spara en part i STL-format

Inledning

Att spara en part i STL-format är lätt! Välj bara Save As … ,välj filtypen  STL (*.stl) och klicka på Save. Klart!

Om målsättningen med övningen var att få ut en fil med rätt filändelse så är vi nu klara, men beroende på vad filen är tänkt att användas till kan det vara vettigt att titta lite på de exportinställningar som finns för STL-filer.

Ofta vill vi skriva ut filen i en 3dskrivare för att kunna “klämma och känna” på den för att komma fram till om designen är bra eller inte. Då kan vi behöva justera exportinställningarna för att få önskad kvalité på resultatet.

Inställningar

Vi hittar exportinställningarna för alla olika filformat vi kan spara ut från SOLIDWORKS från verktygsraden,  Tools > Options System Options > Export. Välj STL i rullisten.

STL-filer är uppbyggda av trianglar. Beroende på vilket av Resolution valen vi gör så får vi tre olika resultat. Dessa påminner lite om dokumentinställningen Image Quality, men har inte med varandra att göra. Det som påverkas med de olika inställningarna är antalet polygoner som parten delas upp i.

Ju finare Resolution vi väljer desto fler trianglar får vi, och i förlängningen en bättre beskriven geometri. Baksidan av myntet är att också filstrorleken går upp. Nedan ser ni filstorleken på filerna utsparade med inställningarna i bilden ovan.

Som vi ser så är det inte så stor skillnad mellan Coarse och Fine medans det är en betydande skillnad när vi använt Custom.

Som vi ser nedan så blir ytan finare mellan varje inställning och det påverkar också resultatet vid 3dutskrift om man gör detaljen större i mjukvaran för skrivaren.

Här ser vi hur det ser ut i 3dskrivaren program innan utskrift, ordningen är från vänster: coarse, fine och custom.

Så vad är bästa sättet? Det är i mångt och mycket beroende på vad vi ska använda filen till.