Ställa in Default Templates

Introduktion

Mallar är ett ämne som kan vålla viss förvirring i SOLIDWORKS. De flesta känner nog till att vi kan skapa egna mallar för parter, sammanställningar och ritningar, och att vi kan peka ut var dessa finns via System Options > File Locations > Document Templates.

 

Det finns dock en uppsättning mallar till, som det inte är lika uppenbart vad de används till; Default Templates. Man hittar dessa via System Options > Default Templates.

För att peka ut vilka mallar man vill använda som default för part, sammanställning eller ritning så trycker man på knappen med tre prickar bredvid motsvarande rad, och kan sen välja bland de mallar som pekats ut under File Locations > Document Templates.

Användning

Så när används då dessa mallar? Det finns egentligen två tillfällen när dessa mallar används av programmet:

  • När vi själva skapar ett nytt dokument
  • När SOLIDWORKS skapar ett nytt dokument åt oss.

Vi tar dem i tur och ordning!

 

Skapande av nytt dokument

När vi skapar ett nytt dokument i SOLIDWORKS (Ctrl + N eller pappret) så möts vi av rutan New SOLIDWORKS Document. Denna ruta kan vi välja att visa på två olika sätt, Novice och Advanced. I Advanced-läget ser vi som en utforskare där vi kan välja bland de mallar som finns utpekade under System Options > File Locations > Document Templates. Om vi däremot väljer Novice-läget får vi utseendet nedan; En knapp för varje dokumenttyp. I detta läge används de mallar som pekats ut under Default Templates.

Ett snarlikt sätt att råka använda Default Templates är om vi skapar ett nytt dokument via Welcome-rutan. Även då är det Default Templates som används.

 

SOLIDWORKS skapar ett nytt dokument

Det andra tillfället där Default Templates används är när SOLIDWORKS skapar ett dokument åt oss. Detta sker vid följande tillfällen:

  • Import av fil från annat program (step, parasolid, dwg, dxf, etc.)
  • Skapande av Derived part
  • Spegla en hel part via Insert – Mirror part
  • Spegla en komponent i en sammanställning med optionen Create opposite hand version
  • Sparar ut kroppar till nya parter via Save bodies
  • Öppnar en fil från en nyare verion av SOLIDWORKS

Slutligen

Förhoppningsvis har denna artikel rätat ut några frågetecken kring vad Default Templates är och vad de används till. Några avslutande tips:

  • Se till önskade mallar utpekade även under Default Templates. Särskilt i samband med uppgradering av SOLIDWORKS är det vettigt att kolla så sökvägarna inte pekar på en mapp som inte längre existerar. Det kan leda till irriterande frågor och varningar från programmet.
  • Dessa mallar ska inte innehålla någon påbörjad geometri då denna geometri då kommer komma med vid t ex import av en step-fil