Hole Wizard Database File is not the Expected Version

Efter uppdatering av SOLIDWORKS till en ny version så kan det dyka upp ett meddelande när du ska lägga till Toolboxen där det står att databasen är not the expected version. Detta beror på att den inte har uppdaterats ordentligt och därmed inte är kompatibel med den SOLIDWORKS-version du använder. Detta händer oftast om din Toolbox ligger på en delad nätverksenhet.

Du behöver då uppgradera den manuellt genom att;

  1. Skapa en lokal backup av din SOLIDWORKS Data -mapp (Ligger som standard direkt under C:\). Om du har flera versioner av SOLIDWORKS installerade så är de numrerade och den nyaste versionen har högst nummer.
  2. Navigera till Toolbox\data utilities I SOLIDWORKS installationsmapp (standardsökväg C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities)
  3. Högerklicka på updatebrowserdatabase.exe och välj Kör som administratör.

  1. Specificera Database to update; Standardsökväg C:\SOLIDWORKS Data\lang\english\swbrowser.sldedb
    samt Updating database; Standardsökväg C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS \Toolbox\data utilities\lang\English\updatedb.sldedb.

    Klicka sedan på Update.
  2. När uppdateringen är klar, verifiera att det är sätt sökväg i SOLIDWORKS under Tools > Options > System Options > Hole Wizard /Toolbox