Importera STEP-filer

SOLIDWORKS har en mycket kraftfull verktygslåda för att importera ett flertal filformat med 3D-geometri. STEP är ett vanligt filformat som många använder. Det finns ett flertal metoder i SOLIDWORKS att importera med där en annan metod får prövas om det inte blev tillräckligt bra med en metod. Alla varianter av SOLIDWORKS kan importera STEP-filer av typen AP203 och AP214. För att kunna använda AP242 fullt ut krävs MBD-Add In (Model Based Definition) som kan köpas separat.

”3D Interconnect” introducerades 2017 och är en moderniserad metod med effektivare import speciellt för sammanställningar. Det kan vara bra att först använda denna metod. Skulle det ta lång tid eller om geometrin innehåller defekter/saknade delar är nästa steg att bocka ur ”3D Interconnect”. De metoder som kan testas i stället är ”Try Forming Solids” med ”B-rep”, om det inte går pröva utan ”B-rep”. En fjärde metod är att använda ”Knit Surfaces”. Översättning av 3D-geometri kan göras från ett stort antal mjukvaror. Med någon av importmetoderna brukar det gå bra. Filer kan dock vara korrupta eller innehålla defekter vid export till STEP-formatets ”språk”. Det kan ta

Valet av importmetod görs i ”Options” (Kugghjulsikonen). Det går också att ställa in importmetod vid öppning av STEP-filen genom att trycka på ”Options” i dialogrutan. I ”General” väljs ”3D Interconnect”.

Under ”STEP/IGES/ACIS” bör ”Solids and Surfaces” samt “Try forming solid(s)” vara ibockade i normala fall. Här kan du också ställa in hur importen ska struktureras upp för sammanställningar under ”Assembly Structure Mapping”.

När importen är klar visas små gröna pilar framför ikonerna, det betyder att SOLIDWORKS-filen är länkad till STEP-filen. I de fall där STEP-filen kommer bytas ut med justeringar kan länken behållas men det är ofta enklast att bryta länken genom att högerklicka på övergripande ikon och välja ”Break Link” eller ”Break Links”.

Den importerade geometrin kan granskas genom att öppna respektive Part och använda ”Import Diagnostics”. Om trasiga ytor eller glipor finns går det att reparera dem en i taget eller flera på en gång med tex ”Attempt to Heal All”-knappen. Det är inte säkert att en fil kan lagas automatiskt, då kan man tex använda ”Surface”-verktygen i ”Command Manager” för att lappa ihop den eller prova att använda ett annat filformat i stället för STEP (tex Parasolid [*.x_t] version 28).

För Part kan man använda ”Recognize Features” för att översätta solida kroppar till kända ”Features”. Det kan göras autmatiskt eller manuellt och med vanliga features samt med speciella Sheet metal-features.

Spara filerna.

Tänk på att om 3D Interconnect-länkning är kvar till STEP-filen behöver den finnas kvar (Gröna pilar på Part/Assembly-ikoner i Featuremanager-trädet). Om dessutom ett PDM-system används behöver STEP-filen också checkas in för att inte tappa 3D Interconnect länkningen.