Uppdatera SOLIDWORKS

Om licensen är en fast licens (som använder maskinaktivering) rekommenderar vi att licensen avaktiveras innan uppdateringen. Detta för att undvika eventuella problem med aktivering av den nya versionen. Läs här för mer information!

För att kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar för SOLIDWORKS kan vi använda SOLIDWORKS uppdateringsverktyg ”Check for updates”.

Detta finner vi antingen via Start menyn / SOLIDWORKS Installation Manager / Check for updates. Eller genom att söka på t ex ”updates” i windows sökfältet. I det första fönstret som kommer upp kan vi se vilken den senast tillgängliga versionen är. Väljer vi att gå vidare med ”Next” får vi en möjlighet att, i detalj, välja vad vi vill uppdatera. Tex PDM. (Om vi även använder PDM så är det viktigt att tänka på att PDM alltid bör ha minst samma eller nyare utgåva jämfört med SOLIDWORKS)

När vi är nöjda och trycker på ”Next” kommer vi till en ”Summering” där vi får möjlighet att finjustera installationen i detalj om så önskas. Under ”Download Options” finns ett antal val beroende på om vi redan har installationsfilerna, enbart vill ladda hem dem eller om vi önskar att nedladdning och installation sker i ett steg. När vi till sist accepterar licensavtalet kan vi trycka på ”Download and Install” för att starta installationen.