Installera SOLIDWORKS Routing

SOLIDWORKS Routing är en modul för planering och placering av kabel samt rördragning. Modulen inkluderas i SOLIDWORKS premium och behöver därmed inte installeras separat. För att aktivera modulen, tryck på pilen bredvid options kugghjulet i SOLIDWORKS och välj Add-Ins. Under SOLIDWORKS Premium Add-ins kan du bocka i SOLIDWORKS Routing.

För att komma igång med routing, öppna en existerande sammanställning. Med SOLIDWORKS Routing igång ska du ha fyra extra flikar i CommandManager relaterat till Routing. Du finner även Routing verktyg och inställningar under Tools -> Routing.

Är du intresserad av att få hjälp med att sätta upp ditt eget Routing bibliotek, kontakta din kundansvarig på SolidEngineer.