Kom igång med Share and Markup

Har ni redan aktiverat er 3DEXPERIENCE plattform och lagt till användare? Då är ni en bra bit på väg att kunna använda funktionen Share and Markup för att kunna dela era filer till vem som helst. Om inte, så kan ni läsa mer om hur ni kommer i gång med plattformen i guiden nedan:

https://solide.se/guide/hur-kommer-jag-igang-med-3dexperience/

För att kunna dela filer med Share and Markup direkt i SOLIDWORKS, så behöver ni installera appen Design with SOLIDWORKS, som ingår i rollen Collaborative Designer for SOLIDWORKS. För att Share and Markup ska vara integrerat med SOLIDWORKS, krävs det att ni kör SOLIDWORKS 2023 SP3.0 eller senare, alternativt använder 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. När detta är uppfyllt så dyker ett nytt kommando upp under fliken Lifecycle and Collaboration, nämligen Share a file, se bild nedan.

Showing the command share a file in SOLIDWORKS

Är det så att varningen i bilden ovan dyker upp när ni klickar på Share a file, då behöver er administratör för plattformen gå in och möjliggöra extern delning genom att gå till Dashboarden Platform Management > Content > Share with External. Där behöver ni aktivera Enable shareable link för att Share and Markup ska fungera. Vill ni också att det ska vara möjligt att ge kommentarer på det som delas, så måste Enable comments också aktiveras, se bild nedan.

 

Share with external in SOLIDWORKS