Var finns SOLIDWORKS installationsfiler?

När vi önskar installera en tidigare version av SOLIDWORKS så kommer vi inte åt installationsfilerna via ”SOLIDWORKS Installation Manager” eller ”Check for updates”. Vi behöver i stället logga in på vårt konto på ”Customer portal” och söka upp önskad produkt.

Vi börjar med att gå till ”customerportal.solidworks.com”. Där loggar vi in med våra uppgifter. Om vi inte varit inne på länge kan vi få ett meddelande om att kontot behöver återaktiveras. Eller kanske vi har glömt lösenordet eller önskar skapa ett nytt ID. När vi tagit oss vidare och kommit in i portalen tittar vi närmare under avsnittet ”Download”. Här finner vi ”Downloads and Updates”.

Klickar vi på denna länk kommer vi till en översikt över tillgängliga nedladdningar. Vi kan först välja en ”Version” för att filtrera resultatet på önskad årgång. Vi får då en lista över tillgängliga produkter, service packs och add-ins för vald version. Dessa visas i ett antal flikar. Vi klickar på önskad produkt och godkänner avtalet i efterföljande steg för att starta nedladdningen.

När vi sedan kör .exe filen startas SOLIDWORKS Installation Manager för vald version och vi kan här välja att konfigurera vår installation enligt önskemål eller enbart ladda hem installations paketet om så önskas.