Var finns SOLIDWORKS installationsfiler?

För att få tillgång till installationsfilerna för SOLIDWORKS finns olika vägar att gå. Ifall du redan har SOLIDWORKS installerat på din dator men önskar uppdatera programmet till en nyare version, så kan du ta hjälp av applikationen ”Check for updates”. Vid en helt ny installation av programmet eller om du är intresserad av att hitta en tidigare version så går man via SOLIDWORKS Downloads.

SOLIDWORKS Downloads loggar man in med ett 3DEXPERIENCE ID. Ifall du inte har något ID sedan innan, så går det att skapa ett nytt genom att klicka på “Create your 3DEXPERIENCE ID”. Det krävs även att man blivit tilldelad rollen Support Restricted av ens CAD-ansvariga eller via hjälp ifrån SolidEngineers support, för att få de rättigheter som behövs för att få ladda ner installationsfilerna. Ifall du försöker logga in med ditt 3DEXPERIENCE ID och ändå inte får tillgång till nerladdningen, kontakta någon av dessa parter för hjälp.

Väl inloggad visas en översikt över tillgängliga nedladdningar. Välj först en ”Version” för att filtrera resultatet på önskad årgång. Då dyker en lista upp över tillgängliga produkter, service packs och add-ins för vald version. Dessa visas i ett antal flikar. Klicka på önskad produkt och godkänn avtalet i efterföljande steg för att starta nedladdningen.

Kör sedan .exe-filen. Då startas SOLIDWORKS Installation Manager för vald version upp. Detta är programmet som installerar SOLIDWORKS. Man kan välja att konfigurera en installation enligt önskemål eller enbart ladda hem installationspaketet om så önskas.