Lägg till fler nätverkslicenser

Vi har köpt fler licenser och vill aktivera dessa.

När vi köper fler licenser så brukar de ha samma licensnummer om vi har flytande licenser. För att aktivera de ”nya” licenserna så måste vi ha tillgång till den server där licenspoolen ligger. När vi gör detta arbete så se till att ingen använder licenserna som ligger på serverdatorn då de kan bli utkickade och kan förlora eventuella arbeten som de arbetar med.

Vi startar upp SolidNetwork License Manager på serverdatorn. Denna hittar vi under ”Windows Start meny/SOLIDWORKS Tools 20xx”. När vi har SolidNetwork License Manager startad så stannar vi kvar på fliken ”Server Administration” och klickar på ”Modify”.

Väljer ”Activate/Reactivate your product license(s)” next och sedan next igen och väljer vilken licens vi vill aktivera och sedan på next.

Nu ska vi få meddelandet ”Activation / Reactivation Succeeded”.

Inne i SolidNetwork License Manager, så kan vi gå till fliken ”License Usage” och se om vi har fått in de nya licenserna i poolen.