Låna en nätverkslicens

Vid tillfällen då vi arbetar på annan ort och inte kommer åt licensen på företaget kan vi låna med oss en licens lokalt till vår dator.

Vi hittar vår SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager under ”Windows startmeny”/”SOLIDWORKS TOOLS ….”/ ”SolidNetWork License Manager Client ….”

Vi får då frågan om vi tillåter att den här appen gör ändringar på datorn och väljer Ja.

License Manager öppnas och under fliken ”License Borrowing” hittar vi funktionen för att låna en licens lokalt till vår dator.

För att låna en licens väljer vi en i listan över tillgängliga licenser och klickar sedan på ”Borrow”.

För att lämna tillbaka licensen efter vi använt den klart så klickar vi helt enkelt på ”Return”.

Vi kan även i samband med att vi lånar den först välja att tidsbestämma lånet genom att använda fältet ”Borrow until” och sedan klicka på Borrow.

En licens går att låna i max 30 dagar åt gången.