Läsa in en ny licensfil i CAMWorks

Efter ni fått en licensfil från HCL så måste denna läsas in i ditt system så CAMWorks förstår att ni har en giltig licens. Sök i Windows sökfält efter CW License Manager.

Starta CW License Manager och gå till tabben License Setup och se till att Nodelocked(Standalone) är valt i drop-down menyn., och klicka sedan på Browse. Välj filen som ni fått från HCL via email och tryck Öppna. Nu bör licensen ha laddats in, för att verifiera detta gå till tabben Authorized Modules och se efter om modulerna stämmer överens med licensen ni laddat in.