Läsa in en ny teknologidatabas i CAMWorks

CAMWorks teknologidatabas ligger som standard i katalogen C:\CAMWorksData\CAMWorksXXXXx64\TechDB där XXXX är året för versionen, så till exempel 2020. Filen heter Techdb.cwdb.

När ni har lokaliserat er databas så är det dags att ladda in den i Camworks. Se till att SOLIDWORKS/CAMWorks är avstängt. I windowsmenyn, sök på Technology database application och starta programmet.

I den vänstra listan, tryck på Settings(1.), väl inne på sidan så trycker ni på den blåa knappen längst till vänster (2.)

Nu kommer en ny ruta upp, se till att tabben SQLite är vald och tryck sedan på knappen Browse(3.A). I det nya fönstret som kommer upp, lokalisera er Techdb fil och öppna den.

Tryck blåa bocken uppe i högra hörnet. Om ni vill aktivera databasen på direkten, bocka i rutan Set as active(3.B)

Om ni inte aktiverade databasen i senaste steget så går det även att göra i efterhand. I den nedre rutan, se till att er nya databas är vald och tryck sedan på den blåa knappen med bocken (se bild) för att aktivera databasen!

Och nu är allt klart, rätt databas är aktiv!