Massan av en beräkningsmodell

Beräkningsmodellen genereras i eller på den 2 eller 3-dimensionella geometrin och är uppbyggd av antingen tetraederformade volymer, plana trianglar, raka eller koniska volymer där formen definieras av tvärsnittet.

Tetraederna och de plana trianglarna kan vara definierade med raka sidor eller sidor som passerar genom en brytpunkt. De som är byggda med raka sidor kallas “DRAFT Quality” i solidworks simulation, och de med en brytpunkt kallas “HIGH Quality”. Brytpunkterna, eller noderna är alltid placerade på geometrins yta. De räta linjer eller plana ytor som förbinder noderna avviker dock från en krökt geometri.

Storleken och formen på beräkningselementen kan justeras och därför kommer volymen av beräkningsmodellen och därmed också massan att påverkas. En geometri som bara består av plana ytor påverkas inte alls. En geometri med krökta ytor påverkas beroende på storleken på beräkningselementen.

En enkel och snabb kontroll för att ge en indikation på att rätt delar har rätt materialdefinintion och att skalelement definierats med rätt tjocklek.

Kommandot hittar ni här > Simulation > Mass Properties


Fullständig beskrivning hittar ni här:
https://help.solidworks.com/2023/english/solidworks/cworks/hidd_sim_mass_properties.htm