Modifiera en befintlig installation

För att modifiera en befintlig installation behöver vi komma åt SOLIDWORKS Installation Manager. Ett sätt att göra detta är att öppna ”Lägg till ta bort program” och söka upp den SOLIDWORKS-installation vi önskar modifiera. Vi markerar programmet och trycker ”Modify”. Vi kommer nu in i Installation Manager och kan här välja ”Modify your installation” och sedan trycka ”Next”.

I efterföljande steg kan vi modifiera licensnummer för befintlig installation eller lägga till licensnummer för en ny produkt. Vi kan även installera en ny produkt som inte använts tidigare men som vi har licens för. När vi valt de modifieringar vi önskar klickar vi oss vidare med ”Next”. Om förändringar gjorts som innebär att en ny produkt ska läggas till kan Installation Manager behöva ladda ner nya installationsfiler för produkten. Detta sker i så fall automatiskt i efterföljande steg.