Hur installerar jag SOLIDWORKS?

Vi har nu vår licensnyckel och är redo att komma i gång med SOLIDWORKS. Det finns olika tillvägagångsätt för en nyinstallation beroende på om vi tidigare har använt SOLIDWORKS inom företaget eller inte. Här nedan beskrivs därför ett antal alternativ.

Om vi inte redan har åtkomst till ett konto behöver vi börja med att skapa det på Customer Portal. Där kan vi sedan få tillgång till installationsfilerna för önskad SOLIDWORKS version. När filen är hemladdad zippar vi upp den och Setup.exe startas då automatiskt. Denna finner vi annars vanligtvis under följande sökväg:
\Documents\SOLIDWORKS Downloads\SOLIDWORKS 20XX SPXX (Om inte annat angetts).

Setup filen startar SOLIDWORKS Installation Manager. Det är säkrast att först välja “Download and share all files.”-alternativet för att hämta installationsfilerna. Det behövs ca 15 Gb utrymme på hårddisken C:. Därefter har vi valt att installera SOLIDWORKS “Install on this computer” och blir vi ombedda att fylla i licensnycklar för de programvaror vi önskar installera.

När licensnycklarna är inskrivna tar vi oss vidare genom att trycka på ”Next”. Vi kommer då till en ”Summering” där vi får möjlighet att finjustera installationen i detalj om så önskas. Under ”Download Options” finns ett antal val beroende på om vi redan har installationsfilerna, enbart vill ladda hem dem eller om vi önskar att nedladdning och installation sker i ett steg. När vi till sist accepterar licensavtalet kan vi trycka på ”Download and Install” för att starta installationen.

Alternativ – Admin Image
Om företaget tidigare använder SOLIDWORKS kan det finnas en ”Admin Image”. Denna ser till att installationen blir densamma på samtliga klientdatorer. Om så är fallet använder vi oss av en Admin Image fil för att genomföra installationen.

Alternativ – Filer från en kollega
Om vi har kollegor som använder SOLIDWORKS idag kan de genom SOLIDWORKS Installation Manager ladda hem senaste SOLIDWORKS versionen till sin håddisk och dela filerna med dig. De kan dock inte ladda hem en äldre version med denna metod.