Installera SOLIDWORKS

När du fått tillgång till din licensnyckel är du redo att komma i gång med SOLIDWORKS. Det finns olika tillvägagångssätt för en nyinstallation beroende på om man tidigare har använt SOLIDWORKS inom företaget eller inte. Här nedan beskrivs därför ett antal alternativ.

SOLIDWORKS Download

Installationsfilerna för SOLIDWORKS finns att hitta och ladda ner ifrån sidan SOLIDWORKS Download. För att få tillgång till denna sida behöver man först och främst ha ett så kallat 3DEXPERIENCE ID att logga in med, samt blivit tilldelad de rättigheter som behövs utav antingen sin CAD-ansvariga eller via hjälp ifrån SolidEngineers support. Läs mer över hur du får tillgång till installationsfilerna här. Väl inloggad letar man upp de installationsfiler man behöver och laddar ner dem. När filen SolidWorksSetup.exe är nerladdad, kör filen och välj “Unzip” för att packa upp filerna. Filerna hamnar vanligtvis under följande sökväg (ifall inget annat angetts):
\Documents\SOLIDWORKS Downloads\SOLIDWORKS 20XX SPXX

När filerna väl packats upp så startar SOLIDWORKS Installation Manager upp automatiskt. Det är säkrast att först välja “Download and share all files.”-alternativet för att hämta installationsfilerna, för att därefter köra igång installationen. Då behövs ca 15 GB utrymme på hårddisken. Starta därefter upp Installation Managern på nytt och välj “Install on this computer”. I första steget blir man ombedd att fylla i licensnycklar för de programvaror som ska installeras.

När licensnycklarna är ifyllda, klicka på ”Next”. Sista sidan man möts av innan installationen startar är en ”Summering” där man har möjlighet att finjustera installationen i detalj om så önskas. Under ”Download Options” finns ett antal val beroende på om man redan har installationsfilerna, enbart vill ladda hem dem eller om man önskar att nedladdning och installation sker i ett steg. Det sista man gör är att accepterar licensavtalet, för att sedan klicka på ”Download and Install” för att starta installationen.

Admin Image

Om företaget tidigare använder SOLIDWORKS kan det finnas en ”Admin Image”. Denna ser till att installationen blir densamma på samtliga klientdatorer. Om så är fallet används en Admin Image-fil för att genomföra installationen. Läs mer om hur man skapar en Admin Image här.

Filer från en kollega

Har du en kollega som använder SOLIDWORKS idag kan de genom SOLIDWORKS Installation Manager ladda hem installationsfilerna för programmet till sin hårddisk och dela filerna med dig. De kan dock inte ladda hem en äldre version med denna metod, då behöver man gå via SOLIDWORKS Download. När du sedan väl fått tillgång till filerna sker installationen på samma sätt som ifall du själv skulle laddat ner dem.