Överlåt din administratörsroll

Om du är administratör för en 3DEXPERIENCE-plattform men vill överlåta denna roll till någon annan, då finns det två olika sätt att göra detta på, beroende på vilken situation du befinner dig i.

 

Endast en användare i plattformen

Är det så att du är den enda användaren i plattformen och ni endast har en 3DSwymer-roll, då används en knapp för att ersätta dig som admin. Följ nedanstående enkla steg.

OBS! Denna knapp går endast att använda om du har varit admin i minst 30 dagar, endast har en plattform samt om du inte använder casual-licenser. Om något av detta inte uppfylls, kontakta oss på supporten.

  1. Ta dig till er 3DDashboard Platform Management
  2. Gå till Members-fliken
  3. Tryck på informationssymbolen vid ditt namn
  4. Gå till Settings-fliken
  5. Tryck på Replace me och fyll i informationen som frågas om

 

Settings for changing admin in 3DEXPERIENCE Platform.

 

Om ni är flera användare i plattformen

Är det så att det finns flera användare i er 3DEXPERIENCE-plattform och du vill överlåta din administratörsroll till någon annan. Då kan du följa dessa enkla steg.

  1. Ta dig till er 3DDashboard Platform Management
  2. Gå till Members-fliken
  3. Tryck på informationssymbolen vid den person som du vill göra till admin
  4. Gå till Settings-fliken
  5. Ändra User Right till Administrator

OBS! Om du vill bli av med din administratörsroll måste den nya admin gå in och ändra dina User Rights.

 

Settings for user rights in 3DEXPERIENCE Platform.