Koppla BOM-lista till ballonger

Om vi t ex gjort en förändring i vår sammanställning som orsakat att våra ballonger fått felaktig numrering. Då kan vi högerklicka på den vy där ballongen befinner sig och välja ”Properties”. Vi får då upp rutan ”Drawing View Properties” där vi finner fliken ”View Properties”. Där kan vi under ”Balloons” bocka för ”Link balloon text to specified table”. Har vi flera BOM-listor kan vi, i rullgardinslistan, även specificera till vilken BOM-lista ballongerna i vyn ska kopplas till. När vi godkänner och trycker ok bör våra ballonger nu uppdateras enligt de nummer som finns i vår BOM-tabell.