Simulation resultatfiler i PDM:en

Inledning

Om man möts av någon av dessa varningar när man försöker lösa/mesha eller skapa nya resultatplottar är det lätt att tappa sugen.

Problemet dyker typiskt upp med modeller som har fungerat fint tidigare, men efter att ha öppnats på nytt börjar ge en massa varningar. Som tur är finns det en enkel lösning!

Lösning

Varningarma pekar allihop mot att programmet har svårt att komma åt och ändra i resultatfilen (.cwr). Skälet till det är nästan alltid att resultatfilen är sparad och incheckad i PDM:en. När man checkar ut sin SOLIDWORKS-fil ges man möjligheten att även checka ut CWR-filen. Gör man inte det kommer CWR-filen fortsatt vara skrivskyddad och varningarna kommer som ett brev på posten.

Om man däremot ser till att faktiskt checka ut även CRW-filen så kommer det att gå bättre.

Alternativ

Det har sina fördelar att ha resultatfilerna i PDM:en. De blir tillgängliga för kollegorna och de kommer versionshanteras som vilken annan fil som helst. Det finns dock också nackdelar. En av dessa är att resultatfilerna kan bli stora. Har man dessutom flera versioner av dessa kan lagringsutrymmet krympa snabbt. Det går då bra att flytta resultatfilerna lokalt istället.

 

Antingen kan man göra det på en befintlig körning genom att ta fram körningens Properties, och där peka ut en annan mapp. Man får då en fråga om man vill kopiera över de existerande resultaten till den nya platsen.

Vill man ställa in så att resultatfilerna alltid sparas utanför PDM:en kan man göra det via Simulation > Options i verktygsraden.