Skapa nya revisioner

Med filhantering i 3DEXPERIENCE-plattformen så finns valmöjligheten att revisionshantera data. Den här guiden kommer att gå igenom hur revisionshantering fungerar inne i SOLIDWORKS med hjälp av 3DEXPERIENCE add-in:et.

Vad betyder de olika kolumnerna?

I bilden nedan visas några kolumner från 3DEXPERIENCE add-in:et som är bra att ha koll på vid revisionshantering. Statuskolumnen visar om det finns några nya ändringar som behöver sparas i molnet, i bilden nedan är filerna precis sparade i ett Collaborative Space och har därför en grön bock som betyder att de är sparade. Nästa kolumn visar om filen är låst eller inte (ut-/incheckad). Det finns en annan guide som förklarar hur detta görs. Kolumnen Rev visar vilken revision som den öppna filen har. Det går nämligen att hämta tidigare revisioner om så önskas. Om en tidigare revision öppnats, så visas detta i nästa kolumn. En grön bock betyder att den senaste revisionen visas, och ett rött kryss signalerar en äldre revision. Den sista kolumnen, Maturity State, visar vilken status filen har, bilden nedan visar att alla filer är under arbete.

File saved in a collaborative space in 3DEXPERIENCE.

Hur fungerar revisionshantering i molnet?

När vi pratar om revisionshantering i 3DEXPERIENCE-plattformen så finns det olika revisionsformat att arbeta med. Det går att ha antingen ett revisionsformat med en revisionskomponent eller med både Primär och Sekundär revisionskomponent. Den här guiden går igenom ett format som använder både ett primärt revisions ID (A, B, C osv) samt ett sekundärt revisions ID, vilket är siffror efter det primära ID:t (A.1, A.2, A.3 osv). Det primära revisions ID:t ökar när en ny revision av en frisläppt (Released) fil skapas. Så länge en fil är under arbete (In Work), så kommer det sekundära ID:t att ändras när en ny revision skapas. Till exempel skulle ett revisionsflöde kunna se ut så här:

A.1 (In Work) -> A.2 (In Work) -> A.2 (Released) -> B.1 (In Work)

OBS! Om det finns en ritning kopplad till en fil, så är det viktigt att revidera den samtidigt, annars kan det bli lite klurigt att öppna upp ritningen.

Hur skapas nya revisioner inne i SOLIDWORKS?

Vi ska ta och kolla på revisionsflödet ovan i ett enkelt exempel. En detalj (Bracket) ändras och går från revision A1 till A2. Huvudsammanställningen revideras då också från A1 till A2. Alla filer blir sedan frisläppta och när nästa ändring ska göras så behöver en ny revision av huvudsammanställningen skapas, den går då från A2 till B1 eftersom den har varit frisläppt.

 

  • Huvudsammanställningen med dess ingående filer har precis sparats i ett Collaborative Space som i bilden ovan, alla filer har fått revisionen A1.
  • Huvudsammanställningen och detaljen Bracket låses för att arbetas med.
  • Detaljen Bracket ska göras bredare och får därför en ny revision A2. Detta görs genom att högerklicka på detaljen i add-in:et och trycka på New Revision. En kommentar om den nya revisionen skrivs.
  • Bracket görs bredare.
  • Huvudsammanställningen får också en ny revision A2 på grund av ändringen i detaljen. Denna gång skapas revisionen i samband med att filerna sparas. Vi högerklickar på huvudsammanställningen och väljer Save with Options. Där skrivs en kommentar om revisionen och vi väljer att låsa upp filerna när de har sparats med hjälp av rutan nere till vänster.
  • Alla filer är nu sparade i molnet och huvudsammanställningen samt detaljen Bracket har fått nya revisioner. Filerna kan låsas upp.

GIF of how to create a new major release of a file in 3DEXPERIENCE.

  • Filerna har sedan blivit frisläppta genom att ändra Maturity State till Released.
  • När nästa ändring ska göras så kommer den nya revisionen för huvudsammanställningen att bli B1.

GIF of how to create a new major release of a file in 3DEXPERIENCE.