Skillnaden mellan SimulationXpress och simuleringstillägget

Xpress produkterna för SOLIDWORKS är lightvarianter av SOLIDWORKS-programvara som inte ingår i Standard- eller Professional-paketen. Alla versioner av SOLIDWORKS har därför tillgång till SimulationXpress-funktionen som kan användas för att utföra enkel statisk spänningsberäkning på parter. Om du har SOLIDWORKS Premium ingår Simulation (simuleringstillägget) och det går därmed att utföra statiska spänningsberäkningar. Frågan blir då vad är skillnaden mellan SimulationXpress och simuleringstillägget?

Den viktigaste skillnaden är att i SimulationXpress går det endast att analysera single body partmodeller. Det går därför inte att analysera en sammanställning eller multibody part i SimulationXpress.

I SimulationXpress är hanteringen av analysen via en steg-för-steg guide. Denna guide har sex steg.

  1. Tilldela fixtur
  2. Tilldela belastning
  3. Välja material
  4. Köra analysen
  5. Analysera resultatet
  6. Optimera

I det första steget behöver modellen begränsas med fixed, alltså alla tre translationsaxlar är fixerade i rymden. Detta blir den enda approximationen av begränsning man kan göra i SimulationXpress, så om det krävs en mer komplicerad begränsning kommer inte SimulationXpress kunna tillfredställa detta.

I det andra steget behöver en belastning tilldelas. Det finns två belastningsalternativ i SimulationXpress, kraft och tryck. Begränsningen här är att det inte går att ansätta ojämn fördelning av lasten.

Gällande material finns inga begränsningar, som användare får du ta del av samma bibliotek av material och förmåga att skapa egna material.

I det fjärde steget i SimulationXpress sker ett steg automatiskt som normalt är ett stort steg i Simuleringstillägget och det är inställningar för elementnätet. I SimulationXpress har vi bara tillgång till ett typ av nät (Standard) och den nätstorleken är global för hela modellen. Med Simuleringstillägget kan vi specificera nätkontroller för att tvinga fram finare nät i områden av intresse medan vi använder ett mer avslappnat och grövre globalt nät i andra områden.

Resultaten i SimulationXpress ges i fyra plottar: Von Mises spänningsresultat, förskjutning, deformation, och säkerhetsfaktor. Liten kontroll finns över dessa plottar i SimulationXpress. I många analyser kommer Von Mises vara en tillräckligt tillfredställande spänningsplott. En stor nackdel med Von Mises är att det är ett absolutbelopp och det går därför inte att särskilja tryckspänning från dragspänning. I simuleringstillägget kan man se denna skillnad genom att ändra spänningsplotten till en huvudspänning (P1, P2, eller P3).

I det sista steget kan man välja att optimera modellen utifrån resultatet. I optimeringen kan du testa upp till 5 olika värden på ett mått mot ett specifikt kriterium, t.ex att Factor of safety ej får understiga 1. Simuleringstilläggets ekvivalent är Design Study vilket har inga begränsningar på antalet variabler.