SOLIDWORKS Visualize – Importinställningar

Inledning

Det finns flera sätt som filer kan importeras till SOLIDWORKS Visualize, och en av styrkorna med SOLIDWORKS Visualize är just hur många olika filformat som stöds. När det kommer till att få in filer från SOLIDWORKS kan vi bryta ned processen i två grundläggande alternativ:

Via SOLIDWORKS Visualize addin

Om vi har SOLIDWORKS installerat på datorn tillsammans med Visualize har vi tillgång till ett addin som heter SOLIDWORKS Visualize. Via addin:et kommer vi åt två sätt att skicka modellen till Visualize.

  1. Export Simple
  2. Export Advanced

Vad de olika alternativen betyder i praktiken kommer vi titta på i nästa del.

Öppna inifrån SOLIDWORKS Visualize

Det andra alternativet är att via File > Open inifrån SOLIDWORKS Visualize öppna filen den vägen.

Väljer vi att öppna vår fil inifrån SOLIDWORKS Visualize möts vi i nästa steg av en ruta med importinställningar.

Vi kan här se att för SOLIDWORKS-filer har vi två alternativ. Skillnaden mellan de två metoderna är dels hur filerna kommer grupperas, dels huruvida det finns någon koppling tillbaka till originalfilen.

Baserat på utseende

Det ena sättet vi kan importera vår SOLIDWORKS-fil är baserat på utseende (Apperance). Vad det innebär är att alla parter som i SOLIDWORKS har samma utseende (Apperance) kommer slås ihop till ett objekt i Visualize. Jämför hur Feature-trädet ser ut i SOLIDWORKS

Med hur trädet ser i Visualize efter att vi importerat modellen med Apperance-metoden

Fördelen med denna metod att är det går snabbt och enkelt att byta utseende på många delar åt gången. Nackdelen är att man blir mindre flexibel och att vi inte har någon koppling tillbaka till originalfilen. Om man har tillgång till Visualize Professional och vill animera sin modell kommer man märka att det också är lite knöligare med modeller importerade på detta sätt. Det är denna metod som används bakom kulisserna när man via addin:et i SOLIDWORKS väljer Export Simple.

Bibehållen struktur

Den andra metoden är den som inifrån Visualize heter Component/Part/Body och som via addin:et heter Export Advanced. Om vi nu tittar på trädet i Visualize ser vi att det är identiskt med trädet i SOLIDWORKS. Strukturen i filen bibehålls alltså.

Detta sätt medger mer flexibilitet vid t ex animering och gör också att vi har en bibehållen koppling till SOLIDWORKS-filen vilket gör att Visualize-projektet kan uppdateras om SOLIDWORKS-modellen ändras. När filen öppnas inifrån SOLIDWORKS Visulize med optionen Component/Part/Body ges vi möjligheten att välja huruvida programmet ska hålla koll på om SOLIDWORKS-filen ändrats eller. Denna bock är i med automatik om man använder Advanced Exportvia addin:et från SOLIDWORKS.

Även om bocken inte är i kan man ändå uppdatera sin fil manuellt från modellfliken.

 

Om Monitor File är ibockat, och SOLIDWORKS-filen sparas på nytt, dyker följande ruta upp som frågar om vi vill uppdatera vårt Visualize-projekt med de eventuella förändringarna.