Spara/återskapa SOLIDWORKS-inställningar

Med hjälp av SOLIDWORKS Settings Wizard går det att spara, återskapa samt nollställa inställningar i SOLIDWORKS. Vi hittar verktyget genom att antingen gå till Tools –> Save/Restore Settings inne i SOLIDWORKS eller i Windows trycka på Start –> All Programs –> SOLIDWORKS Tools 202X –> SOLIDWORKS Settings Wizard 202X. För versioner tidigare än 2023 heter verktyget Copy Settings Wizard 20XX.

SOLIDWORKS Settings Wizard. Spara inställningar i SOLIDWORKS.

När vi ändrar inställningar i SOLIDWORKS, sparas dessa i en registerfil som programmet känner igen för var och en av SOLIDWORKS-versionerna. Därför behöver vi nödvändigtvis inte spara inställningar manuellt på detta sätt, men med hjälp av SOLIDWORKS Settings Wizard är det möjligt att dela inställningar med andra, återskapa sina egna inställningar eller nollställa till fabriksinställningar.

Det går att spara och återskapa inställningar för till exempel:

  • Systeminställningar
  • Verktygsfältets utseende
  • Tangentbordsgenvägar
  • Musgenvägar
  • Skräddarsydda menyer
  • Sparade vyer