Enheter i SOLIDWORKS

För att ställa in enheter i ett dokument går vi till Options –> Document Properties –> Units. Här kan vi välja mellan olika enhetssystem, samt skräddarsy vårt eget. Det går till exempel att specificera hur många decimaler som ska användas och ställa in hur avrundning ska ske. Viktigt att komma ihåg är att detta är en dokumentinställning och påverkar endast den filen som är öppen. Med hjälp av dokumentmallar går det att spara enhetsinställningar som ofta används.

Enheter i SOLIDWORKS.