Importerar STEP till plåt

Med SolidWorks Feature Recognition kan importerade CAD-filer få ett användbart historeträd innehållande features. Exempelvis kan en STEP-fil som härstammade som en plåt återskapas med Feature Recognition. Innan du öppnar STEP-filen efter att ha markerat filen, tryck på Options knappen. Under File Format välj General i rullistan.

Bocka av ”Enable 3D Interconnect” och sen OK. När du nu öppnar filen kommer SolidWorks först fråga om du vill köra Import Diagnostic vilket är rekommenderat.

Klicka på ”Attempt to Heal All” om det skulle dyka upp skadade geometrier. Om detta misslyckas kontakta oss på supporten. Efter detta kommer SolidWorks fråga ”Do you want to proceed with Feature Recognition” vilket du klickar Yes till. Under Feature Type välj Sheet Metal.

Vilka alternativ du ska ha markerat i Automatic Features beror på hur plåten är designad. Generellt behövs inte Extrudes, Drafts, Revolves, och Ribs. Holes kan vara bra att ha om plåten har hål extruderingar. Resterande alternativ gäller det att iterera vilka alternativ som ger bäst resultat. Rekommenderat är att börja med Base Flange och Edge Flange markerat om plåten är simpel. Sist måste en yta väljas som är fixerad och kommer vara den yta som Flatten kommer utgå från.

Fick du aldrig frågan om Feature Recognition? Du hittar den annars genom att gå till Insert i titelmenyn, sen FeatureWorks, och sist Recognize Features.

Om allt gått vägen ska du ha en plåt som går att platta till.