Ta reda på vilken licensnyckel du använder

Det finns flera sätt att ta reda på licensnyckeln förutom i epostmeddelandet som erhölls av SolidEngineer AB alternativt av Dassault eller SOLIDWORKS vid köpet. I denna självhjälp visar vi hur du själv i SOLIDWORKS ,i Installationsprogrammet och via webben kan se dina licensnycklar.

Alternativ 1

Starta SOLIDWORKS och i Help- eller ?-menyn klicka på ”About SOLIDWORKS…”. I det öppnade fönstret klicka på ”Show Serial Number”, då kan du se licensnyckeln.

Alternativ 2

Öppna i ”Windows Inställningar” ”Appar”. Scrolla ner till det SOLIDWORKS som är installerat på datorn och välj ”Ändra”. I det fönster som öppnas välj alternativet ”Modify your installation” och tryck på ”Next”.

Nu kan du se vilka produkter du har installerade och vilka licensnycklar som används.

Alternativ 3

Öppna en webbläsare tex Chrome (eventuellt i Private-fönster om det är problem att logga in). Logga in med ditt SOLIDWORKS ID (Om det inte fungerar kan dina inloggningsuppgifter behöva återaktiveras, kontakta SolidEngineer ABs support i så fall).

Navigera till ”customerportal.solidworks.com” och logga in. Under ”MY SUPPORT” klicka på ”My Products”.

Här kan du se vilka licensnycklar som är knutna till ditt SOLIDWORKS ID. Om licensen aktiverats kan du läsa vilken användare som aktiverat licensen. Behöver du mer information kan SolidEngineers tekniker hjälpa dig med detta i ett supportärende.