Hur ser jag vilken licens jag använder?

Det finns flera sätt att ta reda på serienumret till licensen förutom i epostmeddelandet som erhölls av SolidEngineer AB alternativt av Dassault eller SOLIDWORKS vid köpet. I denna självhjälp visar vi hur du själv i SOLIDWORKS ,i Installationsprogrammet och via webben kan se dina licenser och serienummer.

Alternativ 1

Starta SOLIDWORKS och i Help- eller ?-menyn klicka på ”About SOLIDWORKS…”. I det öppnade fönstret klicka på ”Show Serial Number”.

Alternativ 2

Öppna i ”Windows Inställningar” ”Appar”. Scrolla ner till det SOLIDWORKS som är installerat på datorn och välj ”Ändra”. I det fönster som öppnas välj alternativet ”Modify your installation” och tryck på ”Next”.

Nu kan du se vilka produkter du har installerade och vilka licenser som används.

Alternativ 3

Öppna en webbläsare tex Chrome (eventuellt i Private-fönster om det är problem att logga in). Logga in med ditt SOLIDWORKS ID (Om det inte fungerar kan dina inloggningsuppgifter behöva återaktiveras, kontakta SolidEngineer ABs support i så fall).

Navigera till ”customerportal.solidworks.com” och logga in. Under ”MY SUPPORT” klicka på ”My Products”.

Här kan du se vilka licenser som är knutna till ditt SOLIDWORKS ID. Om licensen aktiverats kan du läsa vilken användare som aktiverat licensen. Behöver du mer information kan SolidEngineers tekniker hjälpa dig med detta i ett supportärende.