The SOLIDWORKS Document Manager library is invalid

Får du följande felmeddelande när du försöker utföra en Pack and Go?

Då behöver filen swdocumentmgr.dll registreras igen. Detta kan vi göra genom att öppna kommandotolken som administratör. Sök i Windows cmd eller kommandotolk, välj Kör som administratör.

Skriv in följande i kommandotolken: regsvr32 “C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\SWDocumentMgr.dll”. Tryck enter och om ett meddelande dyker upp att DllRegisterServer lyckades ska det gå att använda Pack and Go igen.