The source folder is not versioned properly

Ett möjligt förekommande fel under installationen av SOLIDWORKS är att följande felmeddelande dyker upp.

En vanlig anledning till detta är att precis som meddelandet säger så finns inte filen swdata99.id. Lösningen till detta är helt enkelt att skapa denna fil. Öppna notepad eller textredigerande program som kan spara i ett enkelt text format som en txt-fil. Skriv SOLIDWORKS 20## SP#.# beroende på vilken version och servicepack av SOLIDWORKS du vill installera. Exempelvis om du ska installera SOLIDWORKS 2022 med servicepacket 5.0 skriver du SOLIDWORKS 2022 SP5.0. Detta är vad som bör stå i filen men för att lösa felmeddelandet behövs bara rätt namn på  filen, texten inuti kan alltså vara tom. Spara txt-filen som swdata99 på filplatsen som specificerats i felmeddelandet. Byt namn på filen och skriv om txt till id, om du inte ser txt tilläget gå till utforskarens visa flik och bocka i filnamnstillägg. Det ska nu gå bra att fortsätta med installationen.