Uppdatera mallar till en ny version av SOLIDWORKS

Document Templates och Sheet Formats

Det kan hända att nyskapade SOLIDWORKS-filer krånglar, inte sällan beror detta på att företagsmallarna som används är flera år gamla (Part, Assembly och Drawing). Därför är det klokt att uppdatera sina anpassade mallar varje gång en ny årgång av SOLIDWORKS installeras. Anledningen är att arkitekturen i mallarna förändras för att kunna hantera nya finesser och förbättringar. Det handlar dels om dokumentmallar och underlagsformat.

SOLIDWORKS har standardmallar i sin filstruktur bland annat i:
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\templates

Egen-anpassade mallar ska sparas utanför SOLIDWORKS mappar, till exempel på C: eller i PDM så att de är gemensamma för alla användare.

Det går utmärkt att uppdatera äldre mallar till den nya SOLIDWORKS årgång som används. Bara man är noggrann eftersom mallar påverkar alla CAD-filer som skapas framöver.
Du kan själv undersöka hur gammal mallen är. I en Part eller Assembly genom att högerklicka på ett plan (tex Front) och välja “Properties”. Läs datumet för “Date created” och “Last modified”.

 

Det går också att i Windows högerklicka på mall-dokumentet och välja “Egenskaper” för att under fliken “Information” läsa datumet för “Skapad den” eller “Senast ändrad”.

Förberedelser

 1. Skapa en ny mapp på tex skrivbordet eller annan lämplig tillfällig plats. Detta blir “Arbetsmappen” där mallar kommer att skapas och testas innan de kan användas i arbetet.
 2. I SOLIDWORKS gå till Options > File locations > Edit All
 3. Kopiera dina filsökvägar för “Document Templates” och “Sheet Formats” som inte är en filsökväg till SOLIDWORKS egna filstruktur. Klistra in sökvägarna till en textfil. Spara textfilen i Arbetsmappen.
 4. Stäng “Edit all”-fönstret utan att ändra något.
 5. Radera alla sökvägar för “Document templates” i “File Locations” med “Delete” knappen.
  Lägg till filsökvägen till Arbetsmappen i “Document templates” med “Add”-knappen.
 6. Tryck på “OK” så att Optionsfönstret stängs (ändringarna sparas).
 7. Tryck på “Ja” två gånger för att skapa indexering i Windows.
 8. Tryck File > New för att starta en ny Part och stäng sedan parten utan att spara. Nu har standardmallar för Part, Assembly och Drawing automatiskt genererats i Arbetsmappen.
 9. Nu kan du kopiera och klistra in den tidigare sökvägen från textfilen till Options > File locations > “Document templates” med “Add”-knappen.
 10. Växla från “Document templates” till “Sheet Formats” och lägg till Arbetsmappen där utöver er filsökväg och tryck “OK” för att stänga Options fönstret.

Skapa de nya mallarna Part-, Assembly- och Drawing

    Två sorters struktur för ritningsmallar

Ritningsmallar kan bestå av en ritningsmall (Drawing template, *.drwdot) och flera underlagsformat (Sheet format, *.slddrt) som alltid måste väljas, alternativt att varje underlagsformat har sparats i en egen ritningsmall så att det finns flera ritningsmallar (se bild).

Med en enda ritningsmall med ritningsstandard och inställningar så får alla ritningar samma grundinställningar. Om det däremot finns flera ritningsmallar med var sitt underlagsformat så finns risken att det är olika inställningar och ritningsstandarder i dem med avsikt eller av misstag. Man kan även ha mallar för olika typer av ritningar, till exempel kundritning, produktionsritning, ritning med utländsk standard mm.

Så du behöver veta hur många typer av ritningsmallar som finns.

Dessa saker kan finnas inställda i “Drawing template” som är grunden för ritningen:

 • Ritningsstandard med projektion, skala och “Document Properties”-inställningar.
 • Custom properties/Configuration properties, tex Mass, Material, Drawn by.
 • Notes-anteckningar och andra annotations (tex Predefined views) som ligger utanför underlagsformatet Sheet format.
 • Visa/dölj, tex plan, måttnamn, weldbeads och information i Tree Display.
 • Utskriftsinställningar i Page Setup.

Nedan förklaras hur du för över dessa saker till den nya ritningsmallen.

Spara Custom och Configuration properties

Gå igenom en mall i taget och öppna Properties högst upp. Kopiera Custom Properties till ett Excel-ark eller textdokument. När du gått igenom alla mallar spara dokumentet så att dessa kan klistras in när nya mallar skapats.

Spara Annotations, Visa dölj och Page setup

Gå också igenom mallarnas inställningar och Sheet formats inställningar nedan:

 1. Ta ett skärmklipp på Hide/Show-menyn för varje mall så att de kan ställas in när nya mallar skapats.
 2. Kopiera eventuella textrader mm som kan finnas utsatt på ritningen antingen till textdokument eller som Block som kan sparas i Design Library.
 3. Ta ett skärmklipp på Page Setup i mallarna för att veta att tex Portrait skall vara inställt i Drawing Sheet format för A4 Portrait-mallen.

Spara Drafting Standard och Sheet Formats

Drafting standard innehåller de flesta “Document Properties”-inställningarna från den äldre mallen.

 1. Öppna företagets äldre mall (Part/Assembly/Drawing) genom att antingen:- Peka ut mappen med företagets mallar i Options > File locations igen (finns i textfilen) och skapa en ny Part/Assembly/Drawing med den.- Eller öppna den äldre mall-filen med “Open” med alternativet “Template (*.prtdot, asmdot, drwdot)”.
 2. Öppna nu mallens Options > “Document Properties” och under “Overall Drafting Standard” välj om möjligt “Save to external file…” till Arbetsmappen. Notera annars vilken standard som används i mallen (ISO, ANSI etc.). Spara ut en Drafting standard för Part, Assembly och varje Drawing ifall det förekommer olika inställningar i dessa. Olika Drafting standard förekommer tex om man har en ANSI mall och en ISO mall, Produktionsritningsmall och Kundritningsmall eller större teckensnitt i A1-ritningar och mindre i A4.
 3. För alla gamla Drawing templates spara också ut “Sheet Format” till Arbetsmappen med File > “Save Sheet Format…” med arkstorlek (tex A1, A2, A3, A4 Landscape och A4 Portrait). Ett tips är att inkludera årtal i filnamnet för enklare administration (tex “Underlagsformat A3 2022”).

     Skapa Part/Assemblymallar

 1. Skapa nu respektive Part/Assembly/Drawing-dokument med en ny mall (File > New>Arbetsmappen) och öppna Options > Document Properties och välj “Load From External File”. Öppna den sparade *.sldstd-filen för den sortens mall  i Arbetsmappen.
 2. Spara nu ut en Part/Assembly-mall med Save as “Part/Assembly Template (*.prtdot/asmdot)” för att skapa en uppdaterad mall. Ett tips är att lägga till årtalet i filnamnet för enklare framtida administration. Stäng sedan Part/Assembly-dokumentet.

  Skapa Ritningsmallar

 3. Alternativ 1 för att skapa flera Drawing templates med var sitt Sheet Format (ritningsmall med en arkstorlek):
  Är det en Drawing och ni vill ha ritramen inbyggd i varje ritningsmall, högerklicka på “Sheet” eller “Sheet Format” och välj Properties och från Arbetsmappenöppna välj ett nytt Sheet Format (*.slddrt) och tryck på “Apply changes”.Spara nu ritningsmallen som Drawing templates (*.slddrt) till Arbetsmappen. Använd ett filnamn på mallen som beskriver arkstorlek och årgång. tex “Underlagsformat A3 2022”.
  Fortsätt att spara ut resterande ritningsmallar genom att växla Sheet Format i tur och ordning i ritningen och spara ut Drawing template för varje Sheet Format.
 4. Alternativ 2 för en Drawing template med flera Sheet Formats:
  Om ni bara vill ha en Drawing-mall där man får välja Sheet Format varje gång en ritning skapas, högerklicka på ritningens “Sheet Format” under Sheet och välj Delete och spara som Drawing template (*.slddrt).
  Spara nu den tomma ritningsmallen som Drawing templates (*.slddrt) till Arbetsmappen. Använd ett filnamn på mallen som beskriver arkstorlek och årgång. tex “Underlagsformat A3 2022”.

  Lägg till Custom Properties, Annotations, Visa/dölj och Page setup

 5. Lägg in repektive mall och spara sedan mallen:-Custom Properties från Excel-arket

  -Eventuella texblock eller notes,

  -Visa/dölj-inställningar och Page setup från skärmklippen

  Testa mallar

  Nu är det äntligen dags att verifiera att mallarna stämmer och att innehållet är korrekt.

 6. Skapa en ny Part/Assembly/Drawing och testa att alla mallars inställningar stämmer, dvs Drafting standard, Custom properties och att ritramen har rätt storlek i ritning).
  Gör eventuella rättelser och spara mallen ifall det fanns fel.
 7. Repetera samma sak för alla Part/Assembly/Drawing-mallar. Har ni flera ritningsmallar (Drawing Templates, *.drwdot) repetera proceduren för varje ritningsmall.

Använda de nya mallarna

 1. Gå till SOLIDWORKS > Options > File locations > Document Templates
  Lägg till sökvägen för företagsmallarna från textdokumentet med “Add”-knappen och  kopiera och  klistra in sökvägen från textdokumentet.
  Ta bort sökvägen till Arbetsmappen i samma meny med “Delete”-knappen.
 2. Öppna ett Utforskaren-fönster och klistra in samma sökväg från textdokumentet och tryck Enter på tangentbordet.
 3. Markera alla de gamla dokumentmallarna i mappen.
 4. Högerklicka och välj “Skicka till” och välj “Komprimerad mapp” så att det skapas en zip-fil.
 5. Radera sedan de gamla dokumentmallarna (prtdot, asmdot och drwdot) men behåll zip-filen som backup.
 6. Öppna nu ett nytt Utforskaren-fönster och gå till Arbetsmappen.
 7. Kopiera från arbetsmappen alla uppdaterade dokumentmallar för Part/Assembly/Drawing (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot).
 8. Klistra in dessa i det andra utforskaren-fönstret i mappen för företagsmallar.
 9. Prova nu att skapa ett nytt dokument i SOLIDWORKS för att se att de nya mallarna syns där.
 10. Gör nu precis samma sak för alla Sheet Formats med deras filsökväg som finns i textdokumentet också.
 11. Prova att byta Sheet Format i en ritning (Högerklick på Sheet > Properties) och se om de nya underlagsformaten syns i listan.
 12. Nu kan du eventuellt arkivera Arbetsmappen med högerklick, “Skicka till” och välj “Komprimerad mapp” och sedan kasta Arbetsmappen.
 13. Gå nu till Options > Default Templates och ställ in uppdaterade mallar för Part, Assembly och Drawing.
 14. Klart!