Uppdatera SolidNetWork License Manager Server

Inför uppgradering av licensservern

“SolidNetwork License Manager Server” (SNL-Server) är en mjukvara som ansvarar för att hantera företagets flytande licenser för SOLIDWORKS-produkter till klientdatorer. En flytande licens börjar med siffrorna 9010.

För att byta till en ny årgång av SOLIDWORKS med flytande licenser kräver att SNL-Servern uppdateras före klienternas SOLIDWORKS. Det går också bra att använda äldre SOLIDWORKS-produkter på en nyare SNL-Server men inte tvärt om.

Har företaget ett PDM-valv krävs att det uppgraderas först, det är något som SolidEngineers PDM-tekniker ofta utför åt våra kunder.

För SOLIDWORKS-nätverkslicenser krävs att “Solid Network License Manager Server” uppgraderas till ny årgång (major version) först innan du uppgraderar SOLIDWORKS-produkterna på klientdatorer så att SNL-hanteraren kan distribuera licensen till klienter på den nya versionen. Ska du bara uppgradera Service pack (SP) för samma årgång behöver du inte uppgradera SolidNetwork License Manager Server utan bara klienternas SOLIDWORKS-produkter.

Obs: Alla lånade licenser kommer behöva returneras under uppgraderingen av SNL-servern. Granska licensens lånestatus på fliken “Licensanvändning” i SNL-Server.

Används SNL-Servern också som en workstation med SOLIDWORKS-mjukvara så bör den mjukvaran installeras sist, efter att alla klienter installerats med mjukvara.

Om Administrative image installationsfiler ska skapas ifrån servern så behöver SNL-Servern uppgraderas före installationsfilerna skapas.

Uppgraderingsprocessen

1. Ladda ner installationsmediet till servern

Du kan hämta installationen via SOLIDWORKS Downloads

Välj rätt årgång (och Servicepack).

2. Granska lånestatus av licenser under fliken “Licence Usage” i nuvarnade SNL-Server.

Starta SolidNetwork Manager Server på servern.

Start > SOLIDWORKS Tools version > SolidNetWork License Manager Server.

Kontrollera att ingen licens är Borrowed eller används.

Be eventuellt användare att avsluta och spara arbete i alla SOLIDWORKS-mjukvaror.

3. Överför SOLIDWORKS produktlicens(er)

Under fliken Server Administration klicka på Modify.

4. Flytta licenser

Välj “Move your product licensense(s) to a new/upgraded computer” och klicka sedan på Next.

5. Överför serienummer

Notera alla serienummer som anges innan du väljer Välj alla för att markera alla serienummer för överföring. Välj metoden för att överföra serienumren (automatisk över internet rekommenderas), ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa för att överföra dina serienummer. Stäng programmet när det är klart.

6. Uppgradera SNL-Servern till den nya versionen

Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen “SolidWorksSetup.exe” för att extrahera filerna och starta SOLIDWORKS Installation Manager. Om du redan har extraherat de nedladdade filerna, klicka på filen “sldIM.exe” eller “setup.exe” för att starta Installation manager.

På välkomstsidan, under “Install server components” välj alternativet att “Install SolidNetWork License Manager” och klicka sedan på Nästa.

Är det bara en uppgradering av servicepack med samma årgång så kommer det istället att stå “Upgrade SolidNetWork License Manager”.

7. Acceptera Villkoren

Granska nedladdningsalternativen, acceptera villkoren i SOLIDWORKS licensavtal och klicka sedan på Installera nu för att starta uppgraderingen/installationen. Filer kan behöva laddas ner som kan läsas i Download Options.

8 Aktivera licenserna den uppgraderade SNL-Servern

När installationen är klar, starta “SolidNetwork Manager Server” och välj Modify under fliken Serveradministration, välj sedan “Activate/Reactivate your product license(s)” för att aktivera licenserna igen.

9 Fyll i eller verifiera serienummer

Fyll i eller verifiera era serienummer innan du väljer för att markera alla serienummer för aktivering. Välj metoden för att aktivera serienumren (automatisk över internet rekommenderas), ange din e-postadress och klicka sedan på Nästa för att överföra dina serienummer.