Komponenter i sammanställning saknas i SOLIDWORKS Composer

Scenario: du importerar en ganska lite sammanställning i Composer och märker att det saknas en eller flera detaljer.

Du vet att du har gjort det som beskrivs i guiden här och sammanställningen är för liten för att drabbas av det guiden beskriver.

Om SOLIDWORKS sammanställningen har en blandning av komponenter som är solid- och ytkroppar så kan det bli lite problem om man inte kontrollerar vilka importinställningar man har.

Vi ska titta närmare på hur olika importinställningar påverkar slutresultatet.
I bilden nedan så ser vi en enkel SOLIDWORKS sammanställning där det finns en komponent som är en ytkropp, Pinne heter den.

SOLIDWORKS Original Sammanställning

SOLIDWORKS(default)

Om vi använder följande inställningar när man öppnar SOLIDWORKS sammanställningen i Composer, Import profile = SOLIDWORKS(default):

Så blir följande resultatet:

Som synes så saknas vår ytkroppskomponent, den skulle vara synlig i det gulmarkerade området.

SOLIDWORKSWithSurfaceParts

Om vi provar nästa importprofilinställning, SOLIDWORKSWithSurfaceParts

Så blir resultatet följande:

Som synes så kommer alla komponenter in som de ska.
Det finns dock en nackdel med den importprofilen och det är att den inte läser in komponenter som man gjort Hide på i SOLIDWORKS.

Som ni ser så har vi fått in den saknade pinnen men inte en komponent: pin, det ska vara tre stycken totalt. Den som saknas i trädet och i grafiken är dold i SOLIDWORKS.

Custom

Om vi däremot använder importinställningen Custom och har nedanstående inställningar, så kommer allt in som det ska:

Detta är i princip en hopslagning av de två olika SOLIDWORKS importprofilerna.
Och då blir resultatet att även den dolda pinnen kommer in.

Som ni märker så är Custom en bra inställning när man importerar SOLIDWORKS sammanställningar i Composer.