Bockningslinjer syns ej

Här kommer några vanliga orsaker till varför bockningslinjer (Bend Lines) ej är synliga på en ritningsvy;

  • Det krävs en inställning som gör att skissen för Bend Lines är synlig. Detta ställer du in under View>Hide/Show (har du en tidigare version än SOLIDWORKS 2022 krävs istället att Sketches är synliga). Gör sedan en total rebuild (CTRL+Q).

Samma inställning kan göras via “Heads Up View” -menyn. OBS! Klickar vi på själva ögat istället för pilen bredvid så inaktiveras alla inställningar och därmed även möjligheten att se Bend Lines.

  • Bend Lines ligger som en skiss i din Flat Pattern feature. Denna skiss behöver också vara synlig. Högerklicka på skissen i feature-trädet för ritningsvyn och se till så den står som Show.
  • Det kan också vara så att Flat Pattern och/eller Bend lines inte är ibockade i Property Managern för ritningsvyn. Markera då vyn och bocka i dem.

*Observera att det är skillnad på Flat Pattern-konfigurationen och Unfold feature. Den senare används för att lägga till features till modellen i utplattat läge. Flat Pattern-konfigurationen genereras automatiskt vid skapandet av en ritning från en Sheet metal-modell och används för att visa Bend Lines och Bend Notes på ritning.

-Tips! Kika gärna på någon av våra bloggar om Sheet Metal-modulen – till exempel; Tre sätt att få en plåtbit utbredbar med SOLIDWORKS Sheet Metal.