Innovationsledning

SolidEngineers innovationsledningskonsulter är experter inom innovation. Vi är en självklar innovationspartner för Sveriges industriföretag.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Inspiration och stöd till ett stärkt innovationsarbete

Är innovation viktigt för utveckling och förnyelse i din organisation? Har ni en samsyn i företagsledningen kring era långsiktiga ambitioner och prioritet för innovation? Upplever ni tillväxt och har behov av att komma igång med ett strukturerat innovationsarbete?

Vårt team har förmågan att inspirera och stötta företag med kunskap som bidrar till förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft genom ett framgångsrikt innovationsarbete. I det dagliga arbetar vi med ett flertal verktyg som hjälper våra kunder att både självständigt eller med oss som coach börja arbeta med innovation på ett mer strukturerat sätt. Ett av våra verktyg är InnovationLab, där vi bidrar till att göra innovationsledning enkelt och tillgängligt, för alla. Det vi gör annorlunda mot många andra är att vi konkretiserar teorier i praktisk handling.

SolidEngineers affärsområde ”Konsulttjänster inom innovationsledning” syftar till att öka tillväxten, lönsamheten och konkurrenskraften inom svenska företag genom att bygga upp effektiva strukturer för innovationsledning.
-Vill hjälpa alla SolidEngineers kunder att bli riktigt vassa på att leda innovationsarbete! säger Pernilla Ahlberg, som leder gruppen av konsulter med expertis inom innovation.

Innovationsledningskonsulting från SolidEngineer

Erfarna konsulter

InnovationLabs team består av konsulter med bred och lång erfarenhet från arbete med strategisk innovation och stor nyfikenhet att förstå, inspirera och coacha företag i olika branscher.

Våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom innovationsstrategi, innovationsledning, ledarskap och organisationsutveckling, affärsmodellering, innovation och andra relaterade områden.

Workshops

I våra uppskattade workshops hos kunder använder vi moderna verktyg och modeller. Genom konkreta övningar och coachning stärker ni er egen innovationsförmåga.

SOLIDWORKS Plastics

Gör en innovationsmätning!

Vi erbjuder just nu ett helt nytt verktyg som ger en snabb indikation på hur ni ligger till idag. Mätningen tar bara 5 minuter att svara på och resultatet visar tydligt inom vilka områden ni är starka och vart ni har er utvecklingspotential. Efter att ni har genomfört mätningen erbjuder våra konsulter coachning och vägledning som kan väcka nya idéer och ge er en trygghet i planen för att öka innovationsförmågor framåt.
Gör mätningen

Tjänster för ökad innovationsförmåga

Målet med våra tjänster är att de ska leda till att ni säkrar er framtida lönsamhet och konkurrenskraft samtidigt som ni stärker er position som ett innovativt företag. Tillsammans bidrar vi med motivation och engagemang så att ni:

  • Ni lyfter innovation högre upp på agendan och skapar en samsyn i företagsledningen kring er vision, strategi och ambition för innovation.
  • Ni ökar er kunskap om vilka metoder och processer ni ska implementera, vart ni ska börja arbetet och vem som ska ansvara.
  • Ni utvecklar och förnyar företaget genom en strategi för innovation och tillväxt så att ni får nya innovationer i linje med er strategiska riktning
  • Ni stärker ledarskap och projekt-team med metoder och processer som utvecklar en innovativ organisationskultur
  • Ni förnyar er utvecklingsprocess för nya produkter och kortar ”time to market”.
  • Ni utvecklar en process för idéhantering som stärker innovationskulturen i företaget.

Testa innovationLab, guiden i innovationsledning

InnovationLabs hemsida innehåller en stegvis guide med praktisk kunskap om innovationsledning. I processen analyserar du ditt nuläge och med hjälp av arbetsfrågor, best practices och livlinor bygger ni er kunskap och stärker er innovationsförmåga. InnovationLab gör innovationsledning enkelt och tillgängligt för alla!

Testa nu

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Du är också välkommen att ringa på 08-544 730 20