Framtidsdriven analys

Vilken resa in i framtiden ser ni framför er? Och vilken roll kommer innovation att behöva ha för att ni ska nå era strategiska mål? Innovation är ett medel för ökad tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Lås oss använda det fullt ut!

Tre olika analyser:

Strategi – tillväxt genom innovation

Har ni som ledningsgrupp en ambition om tillväxt och står inför ett antal strategiska välval? Det kan handla om att satsa på en ny teknik, genomföra ett förvärv eller utveckla en ny produktkategori. Då kan den här analysen hjälpa er att göra rätt val. Vi har fokus på att lokalisera de största möjligheterna och smartaste innovationsområdena för tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft.

 • Våra innovationskonsulter genomför intervjuer med både nyckelpersoner internt och med kunder och andra intressenter
 • Vi analyserar marknaden och olika relaterade tekniker.
 • Vi genomför en halvdags workshop med ledningsgruppen.
 • Baserat på vår analys sammanställer vi en rapport med de strategiskt smartaste vägvalen och dess risker och möjligheter som sedan presenteras för er.

Hitta er nästa Game-Changer

Har ni haft mycket fokus på inkrementell innovation de senaste åren? Då kanske ni känner ett behov av att lokalisera nästa stora innovation eller teknik som kan hjälpa er att “hoppa till nästa S-kurva”. Många organisationer som vi träffar har svårt att blicka 5 – 10 år fram i tiden och arbetar inte aktivt med trend- eller scenarioplanering. Då kan ni ta hjälp av oss! I arbetet pratar våra innovationskonsulter med era intressenter och med experter inom olika områden som relaterar till er verksamhet.

 • Vi identifierar intressanta trender och genomför en trend projection där vi utforskar hur trenderna skulle kunna se ut i en extrem utveckling och hur det skulle påverka er verksamhet.
 • Vi genomför en halv- heldags workshop med ett team från er.
 • Resultatet presenteras sedan för er samt i en rapport.

Nulägesanalys

Är ni osäkra på vart ni ska börja er innovationsresa? Vi genomför nulägesanalyser kopplat till innovationsförmåga. Vi mäter då innovationsförmåga baserat på fem dimensioner (strategi, processer, mätning, varumärke och kultur).

 • Vår mätning följer ISO-standarden 56004 ”Bedömning av innovationsledningsförmåga”.
 • Nulägesanalysen består utöver mätningen av intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen.
 • Resultatet blir en rapport som belyser styrkor och svagheter och en handlingsplan med en roadmap för att öka innovationsförmågan.
 • Nulägesanalysen genomförs under 4–8 veckor.
Conscriptor_Innovationsledning

”Teamet på SolidEngineer var till stor nytta för mig som VD men även för hela ledningsgruppen,  ibland behövs en neutral part att bolla med.”

“Deras processer och kompetens gjorde att vi kom fortare fram och fick mer struktur på våra tankar. I vårt fall ledde processen fram till vårt största förvärv genom tiderna.”

– Henric Carlsson, VD Conscriptor

Conscriptor är Sveriges största outsourcade serviceleverantör inom medicinska transkriptionstjänster och utvecklare av MedSpeach dikteringslösning.

Få rådgivning av en innovationsledare

Vi erbjuder ett rådgivande samtal med en av våra innovationsledare. Fyll i formuläret med kontaktuppgifter och vad ni vill ha råd kring så hör vi av oss.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.