Vad kul att ni vill mäta er innovationsförmåga!

Den här mätningen ger dig en snabb indikation på hur ni ligger till
och vad ni kan göra för att öka era innovationsförmågor.

Är ni grymma på innovation? Eller vill ni bli det? Låt oss ta tempen på ert nuläge genom denna enkla mätning.
Mätningen kommer att placera i er någon av faserna GRO, SPIRA eller BLOMSTRA.
Baserat på vart ni befinner er kommer ni att få en skräddarsydd rapport med tips för att utvecklas!

 

Om mätningen:

Er innovationsförmåga mäts inom fem dimensioner: Innovationsstrategi, Idéhantering, Mätning, Varumärke och Organisationskultur.
Valet av dimensioner är baserat på forskning och analyser av andra innovationsmätningar. Den här mätningen ligger i linje med de riktlinjer som finns i ISO-standarden för Innovation Management Assessments (ISO 56004:2019).

Vad får du ut av mätningen?

 • Träffsäker beskrivning av ert nuläge.
 • Visuell bild i form av ett spindeldiagram som visar era styrkor och vart ni har potential att bli bättre.
 • Tips (baserat på ert nuläge) om hur ni kan öka era innovationsförmågor.
 • En kort och koncis rapport som kan användas som diskussionsunderlag med kollegor för att väcka förståelse och intresse.
 • Möjlighet till vägledning av våra innovationskonsulter som kan väcka nya idéer och ge er trygghet i planen framåt.

 

Det går till så här:

Ni svarar på nedanstående frågor. Vi analyserar ert resultat och skickar resultatet tillbaka till den mailadress ni angivit.
Enkelt, eller hur?

Mätning av Innovationsförmåga

Steg 1 av 6 - 1. Innovationsstrategi

 • Del 1. Innovationsstrategi

  Värdera din organisations innovationsförmåga genom att ta ställning till i vilken grad nedanstående påståenden stämmer överens med hur det ser ut i er organisation. Har ni ingen innovationsstrategi idag så fundera på om, och hur, ni beskriver ert innovation- eller utvecklingsarbete i verksamhetens andra planer/strategier. Vill du bolla dina svar? Våra innovationskonsulter kan hjälpa dig, kontakta Pernilla på pernilla.ahlberg@solide.se.
 • 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer mycket väl
 • 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer mycket väl
 • 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer mycket väl
 • 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer mycket väl
 • 1=Stämmer inte alls, 10=Stämmer mycket väl